4. ledna 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.ledna 2006

Usnesení č. 1/06 k žádosti ČČK
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně Vlašského dvora a preghausu pro slavnostní setkání dárců krve dne 22.3.2006 od 13,00 do 17,00 hodin.


Zrušeno usnesením č. 165/06 ze dne 22.2.2006.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.01.06


Usnesení č. 2/06 k dopisu Národnímu památkovému ústavu v Praze
Rada města b e r e n a v ě d o m í
znění dopisu Národnímu památkovému ústavu v Praze - řediteli ú.o.p.středních Čech panu Ing. arch. Vojtěchu Láskovi.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 10.01.06


Usnesení č. 3/06 k úpravě právních vztahů k pozemkům v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s převzetím právního zastupování Města Kutná Hora panem Mgr. Ing. Pavlem Bezouškou ve věci řešení právních vztahů k pozemkům p.č. 2560/22 a 2560/23 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví pana Ing. Václava Šťastného, Praha.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.01.06


Usnesení č. 4/06 ke sdělení VZP, územního pracoviště Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady spoelčnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
s prozatimním ošetřováním pojištěnců VZP v Kutnohorské nemocnici v nezměněném režimu.
Zodpovídá : Ing. Malý, jednatel      Termín : 06.01.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 4. ledna 2006

Nahoru