31. října 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 31.10.2018

 
Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění mat. č. 3/04-5
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3/01
Dodatek č. 27 k pojistné smlouvě - USNESENÍ č. 738/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 3/02
Rozpočtové opatření OSM č.16-18/18 - USNESENÍ č. 739/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3/03
Výsledek poptávky „Zhotovení PD revitalizace sport. areálu Sparta KH“ - USNESENÍ č. 740/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský      


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/05
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s TS Kutná Hora - USNESENÍ č. 741/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/50
Finanční náhrada za omezení vlastnického práva k pozemku (Povodí Labe, s.p.) - USNESENÍ č. 742/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 a VPS - USNESENÍ č. 743/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4/02
Žádost o fin. podporu ­ Dana Čurejová - USNESENÍ č. 744/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6/01
Revitalizace NKP Vlašský dvůr ­ úložný systém - USNESENÍ č. 745/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 6/50
Návrh k uzavření smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2019 - USNESENÍ č. 746/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 6/51
Běžecký závod „Spartan Race“ na území města Kutná Hora - USNESENÍ č. 747/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 6/52
Dodatek ke sml. o nájmu technic. zařízení pro měření rychlosti - USNESENÍ č. 748/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 1/01
Vyplacení odměny bývalému jednateli spol. KH TEBIS s.r.o. - USNESENÍ č. 749/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 2
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 6/50
Zápis Dozorčí rady společnosti TS ze dne + doplnění - USNESENÍ č. 750/18 bod I.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 6/50
Zápis Dozorčí rady společnosti TS ze dne + doplnění - bod II. o protinávrhu (snížení odměny)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková


   Proti:

 Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc    


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 6/50
Zápis Dozorčí rady společnosti TS ze dne + doplnění - USNESENÍ č. 750/18 bod II.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika VálkováČíslo hlasování: 17
Číslo bodu: 6/50
Zápis Dozorčí rady společnosti TS ze dne + doplnění - USNESENÍ č. 750/18 bod III.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 31. října 2018

Nahoru