31. května 2017

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 31.05.2017


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění 6/55, dodatek k odlož.materiálu 3/06
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 2/01
Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2016 - USNESENÍ č. 385/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 2/02
Schvalování účetní závěrky zřízených PO (škol.) za rok 2016 - USNESENÍ č. 386/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2/03
Schvalování účetní závěrky zřízených PO (kul.) za rok 2016 - USNESENÍ č. 387/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2/04
Schvalování účetní závěrky Pečovatelské služby za rok 2016 - USNESENÍ č. 388/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2/05
Rozpočtové opatření č.14 - USNESENÍ č.389/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/01
Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Kutná Hora (Club Deportivo KH, spolek) - USNESENÍ č. 390/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/03
Uzavření sml.o výpůjčce ­ Nádražní ul. č.p. 211, K.Hora (GFJ) - USNESENÍ č. 391/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/04
Uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. KH (pí Růžičková) - USNESENÍ č. 392/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/05
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě ­ Kremnická ul. č.p. 32, (DDM) - USNESENÍ č. 393/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/06
Uzavření podnájemní sml. ­ Benešova ul. č.p.632, KH (pí Průchová) - USNESENÍ č. 394/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/07
Uzavření dodatku k pojistné smlouvě - USNESENÍ č. 395/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/08
Uzavření dohody o splácení dluhu (man. Kalejovi) - USNESENÍ č. 396/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/09
Ukončení nájemní smlouvy na byt a odstoupení od budoucí KS (pí Moučková) - USNESENÍ č. 397/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/10
Souhlas s využitím sportoviště ­ areál Olympia Kutná Hora (SH-ČMS) - USNESENÍ č. 398/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/11
Zahájení poptáv. řízení „Kanalizační a vodovodní přípojka TJ Sokol Malín“ - USNESENÍ č. 399/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/12
Rozpočtová opatření OSM č.12-15/17 - USNESENÍ č. 400/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/50
Prodej objektu na Kaňku (p. Veber) - USNESENÍ č. 401/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/51
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o.- k.ú. KH - USNESENÍ č. 402/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/52
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Opatovice I - USNESENÍ č. 403/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/53
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 404/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/54
Zřízení věcného břemene - Správa železniční dopravní cesty ­ k.ú. KH - USNESENÍ č. 405/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/06
Uzavření NS na pozemek v k.ú. Kutná Hora (zookoutek Denemark) - USNESENÍ č. 406/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/01
Zápis komise památkové péče - USNESENÍ č. 407/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič      


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/02
Snížení příspěvku z Fondu regenerace města (Zámecká 136) - USNESENÍ č. 408/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 - USNESENÍ č. 409/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/05
Změna v projektu pro TJ Sparta odd. házené - USNESENÍ č. 410/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/07
Přijetí finančního daru pro ZŠ J.Palacha - USNESENÍ č. 411/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6/02
Zadání stavebních prací „chodníky a přechody Masarykova ul.“ ­ RO 09 - USNESENÍ č. 412/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/50
Rozpočtové opatření INV-TO č. 2/17 - USNESENÍ č. 413/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/51
Zápis z dozorčí rady MVE PLUS s.r.o. - USNESENÍ č. 414/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/52
Návrh na uzavření VPS o poskytnutí dotace ­ liga na ochranu zvířat
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/53
Přijetí finančního daru od společnosti Prostor plus o.p.s. - USNESENÍ č. 415/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6/54
Projekt „Analýza rizik znečištění z těžebních odpadů ­ Kaňk“ - USNESENÍ č. 416/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6/55
Přijetí dotace na akci: „Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú.Kaňk“ - USNESENÍ č. 417/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 7/01
Poskytování dotací z rozpočtu Města KH na sociální účely - USNESENÍ č. 418/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 7/02
Rozpočtové opatření OSZ č. 7 - USNESENÍ č. 419/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 7/03
Uzavření sml. o dílo ­ tisk a grafický design Katalogu soc. služeb - USNESENÍ č. 420/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 10/01
Přehled cestujících při provozu náhradní autobus. dopravy KH - Malín - USNESENÍ č. 421/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 31. května 2017

Nahoru