30. září 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 30.září 2019

Usnesení č. 716/19 k přijetí rezignace jednatelky a likvidátorky spol. Služby města KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o., IČ: 25100513 se sídlem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., nyní společnosti v likvidaci pod názvem Služby města Kutná Hora, s.r.o. 

I. p ř i j í m á
rezignaci Ing. Heleny Plíhalové, jednatelky a likvidátorky výše uvedené společnosti na základě vlastní žádosti ke dni 30. 9. 2019.

II. j m e n u j e
novým jednatelem a likvidátorem výše uvedené společnosti Mgr. Jana Špitze, advokáta, ev.č. ČAK 15332, sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 2, Čáslav od 1.10.2019.

Zodpovídá : Ing. Viktora,starosta      Termín : 30.09.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 30. září 2019

Nahoru