30. října 2019

 HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, dne 30.10.2019Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 6/52
KS ­ Kog. jednotky BOSCH (kotelna Šipší v roce 2019) - Dohoda o vzájemném porozumění - USNESENÍ č. 784/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 6/54
Návrh k plnění termínu usnesení - USNESENÍ č. 785/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 6/55
Smlouva o KS budoucí ­ Kog. jednotky BOSCH (kotelna Hlouška 2018) ­ Dohoda o vzájemném porozumění - USNESENÍ č. 786/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 6/56
KH TEBIS, s.r.o. ­ zápis z Dozorčí rady č-7/19 - USNESENÍ č. 787/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/03
Dodatek k nájemní smlouvě KH Tebis s.r.o. - USNESENÍ č. 788/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/01
Zápisy osadních výborů - USNESENÍ č. 789/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/02
Rozpočtové opatření KT č. 19 - USNESENÍ č. 790/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/03
K OZV k používání zábavní pyrotechniky
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Bc. Štěpán Drtina Ing. Jiří Kukla Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1/04
Rámcová smlouva o provádění exekucí - USNESENÍ č. 791/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1/05
Vydání urny zemřelého občana města Kouřim - USNESENÍ č. 792/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1/06
Dodatek k zahraničním cestám v roce 2019 - USNESENÍ č. 793/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 1/07
Výstavba Projekty pro Sedlec - USNESENÍ č. 794/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 1/08
Doplnění komise cestovního ruchu a redakční rady KHL - USNESENÍ č. 795/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 1/09
Návrh na odejmutí čestného občanství města Kutná Hora - USNESENÍ č. 796/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/01
Uzavření smlouvy o výpůjčce, Šultysova 154, KH - USNESENÍ č. 797/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/02
Záměr na pronájem nebytových prostor, Masarykova 343, KH - USNESENÍ č. 798/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/04
Uzavření darovací smlouvy, movité věci - USNESENÍ č. 799/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/05
Rozpočtové opatření OSM č.15/19 - USNESENÍ č. 800/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/06
Zahájení poptávkového řízení na VZMR ­ úklid Klimeška - USNESENÍ č. 801/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/07
Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce ­ Průvodcovská služba Kutná Hora - USNESENÍ č. 802/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/50
Zápis z majetkové komise konané dne 16.10.2019 - USNESENÍ č. 803/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/51
Záměr prodat část pozemku v k.ú. Kaňk (Ředitelství silnic a dálnic ČR) - USNESENÍ č. 804/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/52
Právo stavby na pozemku v k.ú. Kutná Hora (TJ SPARTA Kutná Hora, z.s.) - USNESENÍ č. 805/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/53
Prodej části pozemku v k.ú. Perštejnec (manž. Dvořákovi)
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/54
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora formou VŘ - USNESENÍ č. 806/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/55
Prodej domu č.p. 71 v ul. Táborská v KH s pozemkem formou VŘ - USNESENÍ č. 807/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/56
Prodej nemovitostí na Palackého náměstí v Kutné Hoře formou VŘ - USNESENÍ č. 808/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/57
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Balada a p. Očenášek) - USNESENÍ č. 809/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc.  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 3/58
Prodej části pozemku p.č. 1766/4 v k.ú. Kutná Hora (p. Kavalír) - USNESENÍ č. 810/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 3/59;3/60;3/61
Blokové hlasování k bodům: 3/59; 3/60; 3/61 - USNESENÍ č. 811/19; USNESENÍ č. 812/19; USNESENÍ č. 813/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 34-35 - USNESENÍ č. 814/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/02
Schválení zahájení poptávkového řízení „Obnova altánku“ - USNESENÍ č. 815/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/03
Souhlas s přijetím daru ­ Městská knihovna - USNESENÍ č. 816/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/04
Návrhy rozpočtů PO v kultuře na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtů PO - USNESENÍ č. 817/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/05
Žádost o schválení rozpoč. opatření OPPŠK č. 38 a návrh na uzavření sml. - USNESENÍ č. 818/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 9/01
Číslo tisku: Odl.
Návrh na rozpočtové opatření POL č. 1 - USNESENÍ č. 819/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina      


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 5/01
Pověření k úkonům v průběhu zadávání veřejných zakázek - USNESENÍ č. 820/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Proti:

Bc. Štěpán Drtina      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/01
Dodatku č.6 SoD na akci: „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“ - WC budova
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla    


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6/02
VŘ na dodavatele samostatných staveb v Breüerových sadech, K. Hora - USNESENÍ č. 821/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6/03
Jez u Wagenknechtova mlýna - USNESENÍ č. 822/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/04
Vodovodní baterie Dyson - USNESENÍ č. 823/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/05
Revitalizace hřbitova U Všech Svatých v K. Hoře - výsledek poptávky TDI - USNESENÍ č. 824/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/06
Revitalizace Vlašského dvora-prodloužení doby realizace projektu - USNESENÍ č. 825/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6/50
Úsekové měření rychlosti 6/51
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina RNDr. Ivo Šanc, CSc.  


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6/51
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 11/19 - USNESENÍ č. 826/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2019 » 30. října 2019

Nahoru