30. listopadu 2022

Výsledky hlasování

HLASOVÁNÍ RADY

Hlasování z Rada města Kutná Hora, konaného dne 30.11.2022Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - doplnění bodu č. 7/04 a 05, stažení bodu č. 3/2 - USNESENÍ č. 1026/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

PhDr. Monika Válková      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3/1
Návrh na složení komisí RM - USNESENÍ č. 1027/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 3
Číslo bodu: 3/3
Kontrola plnění usnesení - USNESENÍ č. 1028/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3/4
Bezplatná zápůjčka RS - ocenění dárců krve - USNESENÍ č. 1029/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba  Kateřina Špalková
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Mgr. Tomáš Morawski Mgr. Lukáš Seifert PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 4/1
Uzavření smlouvy na pronájem pozemku - USNESENÍ č. 1030/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
 Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Mgr. Lukáš Seifert      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 4/2
Záměr na pronájem pozemku (p. Radil) - USNESENÍ č. 1031/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4/3
Záměr na pronájem pozemku (p. Lebeda) - USNESENÍ č. 1032/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4/4
BENEŠ - PEKÁRNA,s.r.o. - ukončení NS - USNESENÍ č. 1033/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4/5
Ing. arch. Valocký - Šultysova 170, KH - USNESENÍ č. 1034/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4/6
Prodloužení užívání krizového bydlení - USNESENÍ č. 1035/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 11
Číslo bodu: 4/7
Snížení ceny nájemného - žádost p. Trčky - USNESENÍ č. 1036/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4/8
Změna výše plateb - ubytovna Trebišovská 609 - USNESENÍ č. 1037/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4/10
Nabídka odkupu zem. pozemků v k. ú. Močovice - USNESENÍ č. 1038/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Kateřina Špalková      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4/11
Nabídka odkupu podílu - lesní pozemek v k. ú. Kojice - USNESENÍ č. 1039/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Kateřina Špalková      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4/12
Rozpočtové opatření OSM č. 46/22 - USNESENÍ č. 1040/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Kateřina Špalková      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4/13
RO OSM č. 47/22, TS KH Dodatek č. 9 - USNESENÍ č. 1041/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba Mgr. Lukáš Seifert
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Jiří Kukla  Kateřina Špalková    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4/14
Dodatek č.1 ke smlouvě o provozování WC - USNESENÍ č. 1042/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Kateřina Špalková      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/15
Dodaetk č. 6 ke smlouvě na bio odpad (ZERS) - USNESENÍ č. 1043/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/16
MVE - Smlouva o výpůjčce - USNESENÍ č. 1044/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/17
Dodatek č. 4 ke sml. o svozu odpadů - USNESENÍ č. 1045/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/18
Rekonstrukce stávajícího hřiště s UMT - USNESENÍ č. 1046/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 6/2
Odměny ředitelům PO v oblasti kultury - USNESENÍ č. 1047/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 6/3
Malé kulturní projekty - USNESENÍ č. 1048/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 6/4
ZUŠ Kutná Hora - projekt z dotace MŠM - USNESENÍ č. 1049/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 6/5
RO OCR OrJ 2047 č. 15 - převod do IF - USNESENÍ č. 1050/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 6/7
Odměny ředitelů PO škol a školského zařízení - USNESENÍ č. 1051/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski Mgr. Lukáš Seifert
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

RNDr. Robert Otruba      Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 6/8
RO OCR OrJ 2047 školství č. 16 - USNESENÍ č. 1052/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

 Kateřina Špalková      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 7/1
Darovací sml. Taxík Maxík a RO OSZ č. 19 - USNESENÍ č. 1053/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

 Kateřina Špalková      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 7/2
Smlouva o výpůjčce Taxík Maxík - USNESENÍ č. 1054/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

 Kateřina Špalková      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 7/4
Odměny ředitelce PO Pečovatelská služba - USNESENÍ č. 1055/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba Mgr. Lukáš Seifert
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 7/5
Záměr vybudovat kapacitu sociální služby - Život Plus - USNESENÍ č. 1056/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 8/1
Změna č. 1 ÚP Kutná Hora („Lekkerland“) - USNESENÍ č. 1057/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 8/2
Informativní zpráva FRB 2022 a vyhlášení VŘ r. 2023 - USNESENÍ č. 1058/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 9/1
Památka roku 2022 - USNESENÍ č. 1059/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 10/1
Organizační změna MěÚ Kutná Hora - USNESENÍ č. 1060/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 10/2
Dotace KÚSK - úhrada nákladů na KACPU II - USNESENÍ č. 1061/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 13/1
RO VNS č.08 - volby prezidenta ČR - USNESENÍ č. 1062/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 15/1
RO ZPR č. 1 OrJ 2500 - USNESENÍ č. 1063/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2022 » 30. listopadu 2022

Nahoru