30. leden 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.ledna 2015

Usnesení č. 81/15 k podání žádosti o dotaci
Rada města s o u h l a s í
a) s tím, aby TJ Sparta Kutná Hora (Tenisový klub) požádal o dotaci na rekonstrukci tenisového areálu, jejíž součástí bude i pořízení nové nafukovací dvouhlay

b) v případě přidělení dotace budou další záležitosti projednávány v orgánech Města Kutná Hora pro zajištění dofinancování
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 30.01.15Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 30. leden 2015

Nahoru