30. května 2018

Výsledky hlasování

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, konaná dne 30.05.2018Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/02
Zápis komise pro rozvoj IT - USNESENÍ č. 380/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/03
Smlouvy na zabezpečení nakládáním s odpady na MÚ - USNESENÍ č. 381/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3/01
Zápis z jednání bytové komise - USNESENÍ č. 382/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/02
Záměr na pronájem nebytových prostor Jana Palacha 145 (Dítě a kůň) - USNESENÍ č. 383/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/03
Vyhodnocení VŘ na pronájem bytu (ul.Benešova č.p.638, Kutná Hora) - USNESENÍ č. 384/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/04
Vyhodnocení VŘ na pronájem bytu (nám. Národního odboje č.p.56, K.Hora) - USNESENÍ č. 385/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/05
Vyhodnocení VŘ na pronájem prostor k podnikání (Barborská 30, KH) - USNESENÍ č. 386/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/06
Vyhodnocení VŘ na pronájem prostor k podnikání (Barborská 30, KH) - USNESENÍ č. 387/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/07
Vyhodnocení VŘ na pronájem bytu (ul. Opletalova č.p.178, Kutná Hora) - USNESENÍ č. 388/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/08
Vyhodnocení a vyhlášení VŘ č. SN 14/18 na pronájem bytu (Kollárova 589, KH) - USNESENÍ č. 389/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/09
Uzavření NS na nebytový prostor v domě č.p.1, Kaňk, KH (p.Holub) - USNESENÍ č. 390/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/10
Uzavření nájemní smlouvy na části pozemků v k.ú. Kutná Hora (TRANS s.r.o.) - USNESENÍ č. 391/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/11
Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Sedlec (p.Čížek) - USNESENÍ č. 392/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/12
Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu ­ U Lorce č.p.59, (Sparta Kutná Hora) - USNESENÍ č. 393/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/13
Prominutí dluhu (Sparta Kutná Hora, z.s.) - protinávrh p. Hadrovského - Usnesení 394/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. RNDr. Ivo Šanc    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/14
Snížení kapacity ubytovny č.p.57, U Lorce, Kutná Hora (pí Kutílková) - USNESENÍ č. 395/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/15
Zahájení poptáv. řízení na VZMR „Rekonstrukce kotelny, Pirknerovo nám. 206“ - USNESENÍ č. 396/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/16
Zahájení poptáv. řízení na VZMR „Rekonstrukce dětského dopr. hřiště při DDM) - USNESENÍ č. 397/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/17
Rozpočtové opatření OSM č. 9/18 - USNESENÍ č. 398/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/50
Zápis z jednání majetkové komise - USNESENÍ č. 399/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/51
Prodej části pozemku v k.ú. Veletov (p. Anders, pí Beringerová) - Usnesení č. 400/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/52
Prodej pozemků v k.ú. Perštejnec (man. Kozelkovi) - USNESENÍ č. 401/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/53
Ukončení VŘ a vyhlášení VŘ (budova býv. ZŠ č.p.167 s pozemky v k.ú. Malín) - USNESENÍ č. 402/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/54
Zřízení věcného břemene- vedení VO na pozemcích města - USNESENÍ č. 403/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 1/01
Založení nové PO Průvodcovská služba
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora


   Proti:

Ing. Tomáš Pilc      


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 6/01
Revitalizace Vlašského dvora ­ výsledek VŘ na koordinátora BOZP - USNESENÍ č. 404/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 6/02
Výsledek VŘ „Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře“ - USNESENÍ č. 405/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6/03
Revitalizace Vlašského dvora ­ výkon technického dozoru investora - USNESENÍ č. 406/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/04
Snížení energ. náročnosti domu Benešova 632 ­ 638- výsledek VŘ - BOZP - USNESENÍ č. 407/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/50
Žádost o odstranění části zábradlí v Sedlci - USNESENÍ č. 408/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus RNDr. Ivo Šanc
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová    Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/51
Výroční zpráva s účetní závěrkou společnosti TS a zápis z jednání dozorčí rady - USNESENÍ č. 409/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/52
Zápis Komise Dopravní - USNESENÍ č. 410/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/01
Zápis komise památkové péče - USNESENÍ č. 411/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/02
Snížení příspěvku z FRM a VPS ­ manž. Jůnovi - USNESENÍ č. 412/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/03
Snížení příspěvku z FRM a VPS ­ p. Dáňa - USNESENÍ č. 413/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 4/04
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 12 - USNESENÍ č. 414/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 5/01
Zápis pracovní skupiny KD Lorec - USNESENÍ č. 415/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 7/01
Zahájení poptávkového řízení „Výzkum sociálních služeb v SO ORP KH“ - USNESENÍ č. 416/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 7/02
Závěry ankety na téma zajištění předškolní péče o děti do 3 let - USNESENÍ č. 417/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 7/03
Zápis komise pro sociální záležitosti - USNESENÍ č. 418/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 7/04
Návrh odměny ředitelce PO Pečovatelská služba KH - USNESENÍ č. 419/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 10/01
Změna struktury nakupovaných vozidel pro projekt elektro busy - USNESENÍ č. 420/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: VI.
Zajištění dopravní obslužnosti Malín - Kutná Hora - USNESENÍ č. 421/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 4/06
Změna ceníku Kutnohorské plovárny - USNESENÍ č. 422/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 1/07
Alternativní návrh na omezení hazardu v KH - USNESENÍ č. 423/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 30. května 2018

Nahoru