30. května 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.května 2013

Usnesení č. 451/13 k příspěvkovému programu - malé granty - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč k 15. 5. 2013.RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 30. května 2013

Nahoru