30. dubna 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30.dubna 2007

Usnesení č. 372/07 k vyhlášení VŘ na prodej obchodního podílu Nemocnice K.Hora, s.r.o.
Rada města v y h l a š u j e
dnem 3.5.2007 výběrové řízení na prodej 100 % obchodního podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., Vojtěšská 237, 284 30 Kutná Hora, IČ: 262 06 889 společně s vyhlášením výběrového řízení na prodej movitého majetku včetně převodu smluv o nájmu s následnou koupí (leasing) umístěného v areálu nemocnice a nájmu nemovitostí nacházejících se v areálu nemocnice ve spolupráci s firmou VALUE ADDED a.s., se sídlem Opletalova 27, 110 00 Praha 1 s tím, že ukončení výběrového řízení bude dne 12.6.2007.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 03.05.07


Usnesení č. 373/07 k pronájmu části chodníku v ul. Zámecká
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové
parcely č. 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory - chodníku v ul. Zámecká,
mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností
ProCafé CZ, s.r.o., Kutnohorská 54, Kolín na dobu určitou do
31.12.2016.
b) s uzavřením předložené dohody o zrušení nájemní smlouvy na pronájem
části pozemkové parcely č. 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory - chodníku
v ul. Zámecká, která byla uzavřena dne 28.2.2007 mezi Městem Kutná
Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností ProCafé CZ,
s.r.o., Kutnohorská 54, Kolín.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.05.07


Usnesení č. 374/07 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Miloši Krejníkovi, byt. Kaňkovská 654, Kutná Hora za účelem uspořádání rockového koncertu provázeného sbírkou na podporu kutnohorské Záchytné stanice pro opuštěné psy na den 2.6.2007 od 11,00 do 24, 00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.06.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 30. dubna 2007

Nahoru