3. srpna 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 3.srpna 2011

Usnesení č. 649/11 k výsledku VŘ na dodavatele opravy fasády a teras ZŠ TGM
Rada města I. s c h a l u j e
Na základě poptávkového řízení firmu Obnova památek s.r.o. jako dodavatele opravy fasády a teras ZŠ TGM za nabídnutou cenu 3.008.723,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat a uzavřít s firmou Obnova památek s.r.o. smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.11


Usnesení č. 650/11 k nákupu žaluzií pro ZŠ J.Palacha
Rada města I. s c h v a l u j e
Nákup žaluzií pro zastínění oken ZŠ J.Palacha v K.Hoře dle důvodové správy od firmy Jiří Novotný Kutná Hora -Kaňk za cenu 408.000,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s dodavatelem kupní smlouvu
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 651/11 ke smlouvě na obnovu povrchu ul.Benešova
Rada města p o v ě ř u j e
vedení města jednáním o smlouvě na obnovu povrchu ulice Benešova s uchazečem, který se umístil na druhém místě výběrového řízení.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 24.08.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 3. srpna 2011

Nahoru