3. října 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 03.10.2018


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - zařazení bodu 6/53 před bod č. 1/01
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: 6/53
Zápis Dozorčí rady společnosti KH Tebis, s r.o. - hlasováno o odložení materiálu
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/01
Vyplacení odměny bývalému jednateli spol. KH TEBIS s.r.o.(50%)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/01
Vyplacení odměny bývalému jednateli spol. KH TEBIS s.r.o.(100%)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/02
Zápis komise pro bezpečnost - USNESENÍ č. 686/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/03
Navýšení počtu zaměstnanců MÚ Kutná Hora ­ odboru dopravy - USNESENÍ č. 687/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/04
Možnost zřízení MŠ v objektu Masarykova 453 a Trebišovská 611 - USNESENÍ č. 688/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/05
Zrušení městské společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o (likvidace) - USNESENÍ č. 689/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/07
Návrh prohlášení výběrových náhrobků za kulturní památku - USNESENÍ č. 690/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 10
Číslo bodu: 8/01
Organizační řád Městského úřadu - USNESENÍ č. 691/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/01
Uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS ­ p. Bloudek - USNESENÍ č. 692/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/02
Uzavření sml. o výpůjčce nebytových prostor ­ Hornický spolek Barbora, z.s - USNESENÍ č. 693/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/03
Záměr na propachtování pozemku - pí Havlíčková - USNESENÍ č. 694/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/04
Dohoda o splácení dluhu ­ p. Pober - USNESENÍ č. 695/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/05
Smlouva o využití sportoviště ­ ZS (p. Jirků) - USNESENÍ č. 696/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/06
Darovací smlouva na světelnou tabuli (hala Klimeška) - USNESENÍ č. 697/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/07
Uzavření nájemní smlouvy k bytu v č.p.19, ul. Vojtěšská ­ p. Obaidat - USNESENÍ č. 698/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/08
Ukončení VŘ č. SN 19/18 ­ pronájem prostor, hala Klimeška - USNESENÍ č. 699/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/09
Sml. o výpůjčce, Preghaus ­ Centrum pro zdravotně postižené a seniory SK - USNESENÍ č. 700/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/10
K žádosti vypůjčit prostory v ul. Nádražní 211 - USNESENÍ č. 701/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Ing. Tomáš Pilc    


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/11
K žádosti o odpuštění nájemného ­ INVERT GROUP s.r.o. - USNESENÍ č. 702/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/12
Vyhodnocení a vyhlášení VŘ ­ pronájem bytu, Vojtěšská č.p.31 - USNESENÍ č. 703/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/13
Řešení bytové situace pí Vlasákové - USNESENÍ č. 704/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 23 - USNESENÍ č. 705/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/02
Přijetí žádosti v mimořádném termínu ­ TJ Sokol Kaňk - USNESENÍ č. 706/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/03
Poskytnutí dotace TJ Sokol Kaňk z.s. na rok 2019 - USNESENÍ č. 707/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/04
Granty ­ malé projekty - kultura - USNESENÍ č. 708/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/05
Zahájení zadávacího řízení „Oprava krovu a střechy budovy Hrádku“ - USNESENÍ č. 709/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/06
Rozšíření Kutnohorských listů - USNESENÍ č. 710/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/07
Uzavření dodatku č. 12 na akci „Oprava krovu a střechy Vl.dvora“ - USNESENÍ č. 711/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 5/01
Výsledek veřejné zakázky „Generel dopravy města KH“ - USNESENÍ č. 712/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/01
Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského ­ výsledek VŘ DPS - USNESENÍ č. 713/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/51
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 20/18 - USNESENÍ č. 714/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6/52
Zápis Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky - USNESENÍ č. 715/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6/54
Veřejné osvětlení Karlov ­ 2. Etapa (projektová dokumentace) - USNESENÍ č. 716/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6/55
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 21/18 - USNESENÍ č. 717/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6/56
Žádost Římskokatolické farnosti Sedlec KH - USNESENÍ č. 718/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/57
Nařízení Města KH o zimní údržbě MK a Plán zimní údržby na období 2018-19 - USNESENÍ č. 719/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 39
Číslo bodu: 7/01
Navýšení neinvestiční dotace na rok 2018 (soc. služby krizová pomoc) - USNESENÍ č. 720/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 3. října 2018

Nahoru