3. května 2017

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 03.05.2017


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění materiálu č. 3/10
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3/01
Záměr změnit NS ­ Kremnická ul.č.p. 32, K.Hora (Dům dětí a mládeže) - USNESENÍ č. 308/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 3/02
Pronájem prostor k podnikání - Masarykova 453 (Centrum duševního zdraví)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora


   Proti:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3/03
Vyhlášení VŘ č. SN 13/17 na pronájem bytu (Česká ul. č.p.242, Kutná Hora) - USNESENÍ č. 309/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/04
Vyhodnocení VŘ na pronájem prostor k podnikání (Šultysova ul. č.p.167) - USNESENÍ č. 310/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/05
Uzavření NS ­ Spolkový dům č.p. 146, ul. Lierova, Kutná Hora (p. Drašnar) - USNESENÍ č. 311/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/07
Změna NS na pronájem pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Pipek)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Bc. Martin Starý  


   Proti:

Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/08
Vyhodnocení poptáv.řízení na VZMR „Stavební úpravy bytu Kollárova 589“ - USNESENÍ č. 312/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/09
Uzavření servisních smluv ­ DPS U Havírny 921, Kutná Hora - USNESENÍ č. 313/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/10
Neprodloužení NS - Masarykova ul. č.p. 343, Kutná Hora (man. Kalejovi) - USNESENÍ č. 314/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/50
Zápis z jednání majetkové komise - USNESENÍ č. 315/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/51
Prodej části pozemků v k.ú. Černíny (p. Piskač) - USNESENÍ č. 316/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/52
Záměr na prodej části pozemků v k.ú. Vilémovice u Č. Janovic (p. Pekárek) - USNESENÍ č. 317/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/53
Prodej pozemku v k.ú. Malešov (Povodí Labe, s.p.) - USNESENÍ č. 318/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/54
Zřízení věcného břemene - Česká telekomunikační infrastruktura - k.ú. Sedlec - USNESENÍ č. 319/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/55
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Poličany - USNESENÍ č. 320/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/56
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 321/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/01
Dodatek VPS ­ Sparta Kutná Hora - USNESENÍ č. 322/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/02
Zápis sportovní komise - USNESENÍ č. 323/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 14 - USNESENÍ č. 324/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/04
Změna zřizovací listiny ­ Městská knihovna Kutná Hora - USNESENÍ č. 325/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/05
Zápis kulturní komise - USNESENÍ č. 326/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 5/01
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení - USNESENÍ č. 327/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 6/01
Výběr dodavatele veřej. zakázky “Zpracování PD DPS Revitalizace Vl. dvora“
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 6/02
Rozpočtové opatření OI č. 06 - 07 - USNESENÍ č. 328/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 6/50
Nařízení města Kutná Hora č.2/2017 - USNESENÍ č. 329/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 6/51
Standardy veřejného osvětlení - USNESENÍ č. 330/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 6/52
Zápis č.2/17 DR KH Tebis ze dne 30. 3. 2017 - USNESENÍ č. 331/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6/54
Průvodcovská služba ­ příspěvek na Kutnohorský Majáles 2017 - zmatečné hlasování
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/54
Průvodcovská služba ­ příspěvek na Kutnohorský Majáles 2017 - USNESENÍ č. 332/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 7/01
VPS o poskytnutí dotace - Svaz diabetiků ČR - USNESENÍ č. 333/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 10/01
Zajištění náhradní dopravy mezi KH a Malínem soukromým dopravcem - USNESENÍ č. 334/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 15/01
Zápis komise cestovního ruchu - USNESENÍČ č. 335/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 3. května 2017

Nahoru