3. března 2022

Výsledky hlasování

Mimořádná Rada města Kutná Hora, dne 03.03.2022


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu mimořadné schůze - USNESENÍ č. 158/21
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina RNDr. Robert Otruba Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3/1
Rozpočtové opatření OZO č. 1 a 2/22 - USNESENÍ č. 159/21
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina RNDr. Robert Otruba Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 4/1
Poskytnutí krizového bydlení - USNESENÍ č. 160/21
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina RNDr. Robert Otruba Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 4/2
Řešení krizového bydlení - USNESENÍ č. 161/21
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina RNDr. Robert Otruba Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2022 » 3. března 2022

Nahoru