29. září 2021

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, dne 29. 9. 2021

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - USNESENÍ č. 788/21
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali:0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

 

Ing. Jiří Kukla

Josef Kraus

 Ing. Josef Viktora

 
             


   

Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: Vydání nového Pracovního řádu Městského úřadu Kutná Hora  - USNESENÍ č. 789/21
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro:  6
Proti:0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

Pro:

Mgr. Bc. Silvia Doušová

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

 

Ing. Jiří Kukla

Josef Kraus

 Ing. Josef Viktora

 
             
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2021 » 29. září 2021

Nahoru