29. září 2020

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, dne 29.09.2020Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - USNESENÍ č. 711/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

Soňa  Žáčková

 

 

 Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3/01
Uzavření dodatku ke smlouvě se spol. ZRUP Příbram - USNESENÍ č. 712/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

Soňa  Žáčková

 

 

 Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 3/50
Výjimka z ceníku města ze služebnosti (T-Mobile) - USNESENÍ č. 713/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

Soňa  Žáčková

 

 

 

 

 

 

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2020 » 29. září 2020

Nahoru