29. listopadu 2017

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 29.11.2017Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění č. 6/04 a 10/01
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Změny DR společnosti KH TEBIS s.r.o. a schválení jejich smluv - hlasováno o odložení
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 1
Proti: 5
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič      


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý Ing. Jiří Kukla Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/01
Změny DR společnosti KH TEBIS s.r.o. a schválení jejich smluv - USNESENÍ č. 920/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/02
Zápis komise pro bezpečnost - USNESENÍ č. 921/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/03
Udělení odměny bývalému jednateli spol. KH TEBIS za III.Q - hlasováno o odložení
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/01
Zápis z jednání bytové komise - USNESENÍ č. 922/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/02
Záměr na pronájem nebytových prostor ­ Pod Školou, Malín (p. Bartůněk) - USNESENÍ č. 923/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/03
Vyhodnocení VŘ č. SN 24/17 na pronájem bytu (Benešova 649, KH) - USNESENÍ č. 924/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/04
Vyhodnocení VŘ č. SN 25/17 na pronájem bytu (Puškinská 651, KH) - USNESENÍ č. 925/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/05
Uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Dragounová) - USNESENÍ č. 926/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/06
Uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Hanková) - USNESENÍ č. 927/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/07
Uzavření pachtovní smlouvy na pozemek v k.ú. Kaňk (pí Holoubková) - USNESENÍ č. 928/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/08
Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Perštejnec (KSÚS SK) - USNESENÍ č. 929/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/09
Uzavření darovací smlouvy ­ dveře do objektu č.p.1, Kaňk, Kutná Hora - USNESENÍ č. 930/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/10
Umístění sídla ­ Jana Palacha č.p.166, Kutná Hora (SRPŠ při ZŠ J.Palacha) - USNESENÍ č. 931/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/11
Rozpočtové opatření OSM č.37/17 - USNESENÍ č. 932/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/50
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora (SK-GJO) - USNESENÍ č. 933/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/51
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sedlec u KH, Malín (SK-KSÚS) - USNESENÍ č. 934/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/52
Záměr na prodej části pozemku v k.ú. Malín (man. Bubeníkovi) - USNESENÍ č. 935/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/53
Prodej pozemků v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi) - USNESENÍ č. 936/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Martin Hlavatý      


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/54
Zřízení věcného břemene vedení inženýrských sítí v k.ú. KH (JUDr.Pospíšil) - USNESENÍ č. 937/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/55
Zřízení věcného břemene ­ VHS Vrchlice- Maleč, a.s.- k.ú. Sedlec - USNESENÍ č. 938/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/01
Přijetí finančního daru PO ZŠ Jana Palacha - USNESENÍ č. 939/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 55 a 56 - USNESENÍ č. 940/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/03
Návrhy rozpočtů PO škol na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtů - USNESENÍ č. 941/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/04
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 57 a 59 - USNESENÍ č. 942/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/05
Nenárokové složky platů ředitelů škol a školských zařízení - USNESENÍ č. 943/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/06
Vyhlášení PŘ ­ demontáž půdní vestavby a vyklizení půdního prostoru Hrádku - USNESENÍ č. 944/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/07
Návrhy rozpočtů PO v kultuře na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtů - USNESENÍ č. 945/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/08
Odměny ředitelů PO v kultuře - USNESENÍ č. 946/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/01
Výběr dodavatele VZ: “Oprava opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem“ - USNESENÍ č. 947/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Martin Hlavatý    Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/02
Výběr dodavatele VZ: “ Dodávka a montáž podlahy do sport. haly Klimeška“ - USNESENÍ č. 948/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/03
Sportovní hala Klimeška - VŘ na dodávku výsledkových tabulí - USNESENÍ č. 949/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6/04
VŘ na projekt expozice pro akci Revitalizace Vl. dvora - USNESENÍ č. 950/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6/50
Rozpočtové opatření INV-TO č. 20/17 - USNESENÍ č. 951/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6/51
Kupní smlouva s MLaR KH - USNESENÍ č. 952/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6/52
Schválení VŘ na provoz veřejných WC na autobusovém nádraží - USNESENÍ č. 953/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/53
Usnesení k výpovědi smluv MVE PLUS s.r.o. - USNESENÍ č. 954/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc    


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/54
Rozpočtové opatření INV-TO č.21/17 - USNESENÍ č. 955/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6/55
Smlouva o právu obdobném věcném břemeni - USNESENÍ č. 956/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6/56
Dodatek č.1 smlouvy o dílo - Ekostarmont - USNESENÍ č. 957/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý  Josef Kraus    Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 7/01
Rozpočtové opatření OSZ č. 15 - USNESENÍ č. 958/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 7/02
Odměňování manažerů prac. skupin Komunitního plánu - USNESENÍ č. 959/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 7/03
Zápis komise pro sociální záležitosti - USNESENÍ č. 960/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 7/04
Žádost zapsaného spolku Pospolitě o podporu projektu - USNESENÍ č. 961/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 9/01
Asistent prevence kriminality 2018 - USNESENÍ č. 962/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 10/01
Výběr dopravce k zajištění MAD v KH - USNESENÍ č. 963/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 1/01
Návrh VPS ­ Okresní hospodářská komora - USNESENÍ č. 964/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 29. listopadu 2017

Nahoru