29. června 2022

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, dne 29.06.2022Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/2
Program VH spol. TS - USNESENÍ č. 587/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 17/1
Zápis DR TS - USNESENÍ č. 588/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/2
Program VH spol. MLaR - USNESENÍ č. 589/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 18/1
Zápis DR MLaR - USNESENÍ č. 590/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr.,Bc. Vít Šnajdr    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - doplnění bodu č. 13/1 - USNESENÍ č. 591/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      


   Nehlasovalo:

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/1
Kontrola plnění usnesení - USNESENÍ č. 592/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/2
Zápis OsV Šipší ze dne 28. 3. 2022 - USNESENÍ č. 593/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/3
Zápis OsV Poličany ze dne 6. 6. 2022 - USNESENÍ č. 594/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/4
Zápis OsV Neškaredice ze dne 7. 6. 2022 - USNESENÍ č. 595/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/5
Zápis OsV Malín ze dne 13. 6. 2022 - USNESENÍ č. 596/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/6
Zápis OsV Perštejnec ze dne 9. 6. 2022 - USNESENÍ č. 597/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/7
Zápis OsV Šipší ze dne 13. 6. 2022 - USNESENÍ č. 598/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4/1
Nájemní smlouva (paní Vlachová, p. Svoboda) - USNESENÍ č. 599/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4/2
Záměr změnit smlouvu (p. Neumann) - USNESENÍ č. 600/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4/3
Záměr vypůjčit části pozemků (oprava mostu Malín, ŘSD) - USNESENÍ č. 601/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4/4
Dohoda o náhradě škody - USNESENÍ č. 602/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4/5
Uzavření nájemních smluv - ul. Puškinská - USNESENÍ č. 603/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/6
Zápis z jednání Komise bytové dne 22. 6. 2022 - USNESENÍ č. 604/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/7
Vyhlášení VŘ č. SN 07/22 na pronájem bytu - ul. Benešova - USNESENÍ č. 605/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/8
VZMR - oprava střechy ubytovna Lorec - USNESENÍ č. 606/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/9
Uzavření dod. ke Sml. o výpůjčce - Oblastní charita KH - cihelna - USNESENÍ č. 607/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/10
Provozní doba dětského hřiště u č.p. 611, Trebišovská ul., KH - USNESENÍ č. 608/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/11
ukončení sml. o dodávce tepelné energie ­ KH Tebis s.r.o. - USNESENÍ č. 609/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/12
RO OSM č. 24, uzavření VPS - Basketbalový klub K. Hora - USNESENÍ č. 610/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/13
Záměr na prodej pozemků v k. ú. Sedlec (O.K.KONSTRUKCE) - USNESENÍ č. 611/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/14
Prodej pozemků v k.ú. Kutná Hora (pí Kamenská) - USNESENÍ č. 612/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/15
Prodej bytové jednotky č. 579/26 (Nádražní ul.) - USNESENÍ č. 613/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/16
Nabytí pozemků v k.ú. K. Hora Městem K. Hora (ČR-ÚZSVM) - USNESENÍ č. 614/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/17
Nabídka odkupu podílů na zemědělských pozemcích - USNESENÍ č. 615/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/18
Zřízení VB ­ ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Perštejnec - USNESENÍ č. 616/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/19
Rozpočtové opatření OSM č. 22/22 - USNESENÍ č. 617/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/20
Rozpočtové opatření OSM č. 23/22 - USNESENÍ č. 618/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/21
Uzavření Kupní smlouvy ­ odprodej hrobového zařízení - USNESENÍ č. 619/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/22
Čerpání z Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství - USNESENÍ č. 620/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/23
Odměny členů dozorčích rad - USNESENÍ č. 621/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/24
Zrušení usnesení č. R/554/22 - USNESENÍ č. 622/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 4/25
Pronájem parku CREEPY TEEPEE
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 3
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr


   Proti:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

RNDr. Robert Otruba      


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 30/1
Číslo tisku: Odl.
SKP Olympia K.Hora ­hřiště pro hodové disciplíny - USNESENÍ č. 623/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 30/2
Číslo tisku: Odl.
Nákup informativních radarů - USNESENÍ č. 624/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 30/6
Číslo tisku: Odl.
Zahájení provozu ledové plochy ZS - USNESENÍ č. 625/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová RNDr. Ivo Šanc, CSc.    


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 5/1
MŠ Trebišovská - dodatečné požadavky hasič a hygiena - USNESENÍ č. 626/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 5/2
Žádost o podporu pro projekt "Mateřská škola Trebišovská" - USNESENÍ č. 627/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/1
RO OCR OrJ 2040 č. 8 - interní přesun finančních prostředků - USNESENÍ č. 628/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/2
Provoz mateřských škol o prázdninách 2022 - USNESENÍ č. 629/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6/3
Rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 školství č. 5 - USNESENÍ č. 630/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6/4
Odměny ředitelů přísp.organizací škol a školského zařízení - USNESENÍ č. 631/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6/5
Jmenování Výbor pro udílení Cen města Kutné Hory - USNESENÍ č. 632/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová      


Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 6/6
K výstavě u příležitosti výročí 18 let ČR v EU - USNESENÍ č. 633/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 6/7
Základní umělecká škola Kutná Hora - doplnění zřizovací listiny - USNESENÍ č. 634/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 6/8
K nabídce poesiomatu
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Štěpán Drtina RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr


   Proti:

 Josef Kraus      


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 6/9
Žádosti o výjimku z vyhlášky 4/2014 - protinávrh Ing. Kukly - hlasování o výjimku pí Vondrové - USNESENÍ č. 635/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 6/9
Žádosti o výjimku z vyhlášky 4/2014 - hlasování o výjimku spol. Kolektiv AM.180
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 3
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina RNDr. Ivo Šanc, CSc.  


   Proti:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr    


Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 7/1
RO OSZ č. 10 a Dodatek č. 3 k dotaci Pečovatelské službě - USNESENÍ č. 636/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 8/1
Veřejná zakázka - Změna č. 2 ÚP KH - USNESENÍ č. 637/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: 10/1
Dopravní automobil pro JSDH K. Hora - Malín a Poličany - USNESENÍ č. 638/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 56
Číslo bodu: 10/2
Umístění bezdrátových hlásičů na sloupech NN - USNESENÍ č. 639/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 57
Číslo bodu: 13/1
Ukončení smlouvy o poskytování úklidových služeb - USNESENÍ č. 640/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2022 » 29. června 2022

Nahoru