28. prosince 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.prosince 2007

Usnesení č.1166/07 k návrhu rozpočtového opatření EO č. 33
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření EO č. 33 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 2.001.970,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.01.08


Usnesení č.1167/07 k rozpočtovému opatření OSM č. 146/07 - 149/07
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM
č.146/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu
úhrady faktury za likvidaci černých skládek ve výši 34.940,-- Kč, a to na
úkor rozpočtové položky ukládání bioodpadků - viz bod č.1 důvodové zprávy.
b) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM
č.147/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu
posílení rozpočtové položky veřejná zeleň ve výši 349.000,-- Kč, a to na
úkor rozpočtové položky svoz komunálního odpadu - viz bod č.2 důvodové
zprávy.
c) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM
č.148/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu
úhrady faktury za pokácení topolu u čp.416 Na Náměti ve výši 4.300,-- Kč,
a to na úkor položky prevence vzniku odpadů- viz bod č. 3 důvodové zprávy.
d) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM
č.149/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu
úhrady faktury za uložení uličních smetků ve výši 57.190,-- Kč, a to na
úkor položky opravy hřbitovních zdí - viz bod č. 4 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.01.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 28. prosince 2007

Nahoru