28. listopadu 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.listopadu 2007

Usnesení č.1106/07 k nákupu kogenerační jednotky od firmy Tedom
Rada města u k l á d á
jednateli společnosti KH Tebis s.r.o. zakoupit novu kogenerační jednotku Quanto C 400 SP v ceně 6 300.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. Gajdoš,jednatel KH Tebis      Termín : 20.12.07


Usnesení č.1107/07 ke změně usnesení - vánoční trhy
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 1087/07 ze dne 27.11.2007.

II. s o u h l a s í
s tím, že firma České trhy, Radek Aleš, Lašitov 27, Plzeň, uspořádá na Palackého náměstí v Kutné Hoře dne 11.12.2007 vánoční trh s podmínkou, že za zábor veřejného prostranství zaplatí městu Kutná Hora částku 15.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.12.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 28. listopadu 2007

Nahoru