28. ledna 2020

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, dne 28.01.2020

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  

Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3/01
Užívání movitých věcí ul. Trebišovská (Prostor plus) - USNESENÍ č. 61/20

Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  

Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 3/02

Užívání movitých věcí ul. Trebišovská (Charita) - USNESENÍ č. 62/20 

Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

    Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2020 » 28. ledna 2020

Nahoru