28. ledna 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.ledna 2020

Usnesení č. 60/20 k programu Rady města 28. 1. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 28. 1. 2020 a ověřovatele zápisu RNDr. Ivo Šance, CSc. a Bc. Štěpána Drtinu.


Usnesení č. 61/20 k užívání movitých věcí ul. Trebišovská (Prostor plus)
Rada města s c h v a l u j e
užívání movitých věcí umístěných v nebytových prostorech - místností č. 1.05, 1.06 a 1.07 v objektu č. p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, spolkem Prostor plus o.p.s., IČO 26594633, se sídlem Na Pustině 1068, Kolín, v období od 2. 2. 2020 do 1. 2. 2025.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 02.02.20


Usnesení č. 62/20 k užívání movitých věcí ul. Trebišovská (Charita)
Rada města s c h v a l u j e
užívání movitých věcí umístěných v nebytových prostorech - místností č. 1.03, 1.08, 1.09, 1.11 a 1.12 v objektu č. p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, Oblastní charitou Kutná Hora, IČO 49543547, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora, v období od 2. 2. 2020 do 1. 2. 2025.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 02.02.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 28. ledna 2020

Nahoru