28. ledna 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.ledna 2016

Usnesení č. 52/16 k souhlasu zřizovatele s podáním žádosti
Rada města I. s o u h l a s í
s podáním žádosti Galerie Felixe Jeneweina o dotaci ve výši 120 000,- Kč na projekt "Celoroční výstavní činnost GFJ 2016" ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2016

II. s e z a v a z u j e
ke spolufinancování projektu Galerie Felixe Jeneweina "Celoroční výstavní činnost GFJ 2016" ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu


Zodpovídá : Mgr. A. Rezler      Termín : 30.01.16


Usnesení č. 53/16 ke změně otevírací doby a pracovních úvazků dozoru GFJ
Rada města s o u h l a s í
se změnou otevírací doby a změnou pracovních úvazků pracovníků dozoru Galerie Felixe Jeneweina dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Mgr. A. Rezler      Termín : 30.01.16


Usnesení č. 54/16 k žádosti o dotaci - relaxační centrum plaveckého bazénu
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na akci "Relaxační centrum plaveckého bazénu" do programu č. 133510 za cenu 6.650.00 Kč s 80% podporou MŠMT a 10% TJ Sparta Kutná Hora a 10% podporou Města Kutná Hora. Žádost podá TJ Sparta Kutná Hora.

Zodpovídá : Z. Hadrovský      Termín : 30.01.16Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka
Ing. Josef Viktora, místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 28. ledna 2016

Nahoru