28. června 2017

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 28.06.2017


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění bodů
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Návrh dohody o umístění zvonu na nádvoří Vl. dvora - USNESENÍ č. 469/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací města - USNESENÍ č. 470/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Darovací sml. ­ movité věci pro SDH Neškaredice - USNESENÍ č. 471/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/04
Inf. zpráva k upřesnění plánovaných zahraničních cest v r. 2017 - USNESENÍ č. 472/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/05
Volba přísedící okresního soudu - USNESENÍ č. 473/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2/01
Rozpočtové opatření EKO č. 20-22 - USNESENÍ č. 474/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2/02
Harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2018 - USNESENÍ č. 475/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/03
Vyhodnocení nabídky VZ „Poskytnutí investičního úvěru“ - USNESENÍ č. 476/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/04
Rozpočtové opatření EKO č. 23 - USNESENÍ č. 477/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/01
Zápis z jednání bytové komise - USNESENÍ č. 478/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/02
Záměr na pronájem pozemku v k.ú.KH (SVB č.p.553-555, Štefánikova) - USNESENÍ č. 479/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/03
Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Kutná Hora (spol. PMP s.r.o.) - USNESENÍ č. 480/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/04
Ukončení zveřejnění záměrů na propachtování části pozemků v k.ú. KH - USNESENÍ č. 481/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/05
Vyhlášení VŘ č. SN 17/17 na pronájem bytu (ul. Barborská č.p.34, KH) - USNESENÍ č. 482/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/06
Vyhlášení VŘ č. SN 18/17 na pronájem bytu (ul. Masarykova č.p.343, KH) - USNESENÍ č. 483/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/07
Vyhlášení VŘ č. SN 19/17 na pronájem bytu (ul. Benešova č.p.648, KH) - USNESENÍ č. 484/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/08
Vyhodnocení VŘ č. SN 14/17 na pronájem bytu (ul. Tylova č.p.388, KH) - USNESENÍ č. 485/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/09
Vyhodnocení VŘ č. SN 15/17 na pronájem bytu (ul. Kollárova č.p.590, KH) - USNESENÍ č. 486/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/10
Vyhodnocení VŘ č. SN 13/17 na pronájem bytu (ul. Česká č.p.242, KH) - USNESENÍ č. 487/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/11
Vyhodnocení VŘ č. SN 16/17 na pronájem prostor k podnikání (Šultysova 170) - USNESENÍ č. 488/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/12
Neprodloužení nájemní smlouvy ­ Benešova ul. č.p.649, KH (man.Dudlovi) - USNESENÍ č. 489/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/13
Prodloužení náhradního ubytování (man. Čurejovi) - USNESENÍ č. 490/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/14
Uzavření nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Kutná Hora (Club Deportivo) - USNESENÍ č. 491/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/15
Uzavření smlouvy o výpůjčce ­ nádvoří Vlašského dvora (p. Buňka) - USNESENÍ č. 492/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/16
Uzavření dohody o uznání dluhu o splátkovém kalendáři (p. Mistoler) - USNESENÍ č. 493/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/17
Uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (pí Makulová) - USNESENÍ č. 494/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/18
Uznání závazku, dohoda o náhradě škody (man. Kalejovi, pí Mančová, pí Vejborná) - USNESENÍ č. 495/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/19
Zahájení poptávkového řízení „Stavební úpravy bytu č. 5, Vocelova 613, KH) - USNESENÍ č. 496/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 3/20
Vyhodnocení poptáv. řízení „Stavební úpravy bytu č. 3, Kollárova 590, KH“ - USNESENÍ č. 497/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 3/23
Vyhodnocení poptávky - kanalizace a vodovod hřiště TJ Sokol - USNESENÍ č. 498/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 3/22
Vyhodnocení poptávky ­ chlazení vybraných kanceláří budovy Radnická - protinávrh p. Krause
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 3
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc  


   Proti:

Ing. Jiří Kukla Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 3/22
Vyhodnocení poptávky ­ chlazení vybraných kanceláří budovy Radnická - USNESENÍ č. 499/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 3/50
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Kavalír) - USNESENÍ č. 500/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 3/52
Záměr na směnu pozemků v Kutné Hoře (p. Procházka) - USNESENÍ č. 501/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 3/53
Zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.- k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 502/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 3/54
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s - k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 503/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 4/01
Zápis komise památkové péče - USNESENÍ č. 504/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 4/02
Poskytnutí finač. prostředků z Fondu regenerace města (P. Mazna) - USNESENÍ č. 505/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 4/03
Změna rozdělení finanč. prostředků v Programu regenerace MPR a MPZ - USNESENÍ č. 506/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 4/04
Granty ­ malé projekty - oblast č. 2 ­ sport - USNESENÍ č. 507/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 4/05
Převzetí záštity nad Mistrovstvím České republiky v laser-run - USNESENÍ č. 508/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 4/06
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 20 - USNESENÍ č. 509/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 4/07
Granty ­ malé projekty - kultura - USNESENÍ č. 510/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 4/08
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 21 - USNESENÍ č. 511/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 4/09
Granty ­ malé projekty - kultura - USNESENÍ č. 512/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 6/01
Rekonstrukce ulice Na Náměti RDS - USNESENÍ č. 513/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 6/02
Hala Klimeška ­Smlouvy se společností K & P Systém spol.s.r.o. - USNESENÍ č. 514/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 6/03
Výsledek zadávacího řízení „Rekonstrukce ulice Česká Kutná Hora“ - USNESENÍ č. 515/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 6/04
Vyčištění vytěžené dlažby z Mincovní ulice pro komunikaci v ul. Česká - USNESENÍ č. 516/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 6/05
K revitalizaci Vl. dvora
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 6/50
Zápis dozorčí rady č. 4/17 KH Tebis - USNESENÍ č. 517/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 6/51
Rozpočtové opatření INV-TO č.5/17 - USNESENÍ č. 518/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: 6/52
Zápis Dopravní komise - USNESENÍ č. 519/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 56
Číslo bodu: 6/53
Výpůjčka parku Vorlíčkovy sady a část Barborské ul. Clubu Deportivo - USNESENÍ č. 520/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 57
Číslo bodu: 6/54
Vyhrazená parkovací místa před objektem Philip Morris ČR - USNESENÍ č. 521/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 58
Číslo bodu: 6/55
Účetní uzávěrka, výroční zpráva a zápis č. 80/17 dozorčí rady MLaR - USNESENÍ č. 522/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 59
Číslo bodu: 6/56
Návrh na uzavření dodatku č.3 ke smlouvě ASEKOL - USNESENÍ č. 523/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 60
Číslo bodu: 6/58
Street Art Festival KH 2017 - plátna města - USNESENÍ č. 524/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 61
Číslo bodu: 7/01
Přijetí daru - mechanický vozík - USNESENÍ č. 525/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 62
Číslo bodu: 7/02
Odměna ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora - USNESENÍ č. 526/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 63
Číslo bodu: 7/03
Souhlas s přijetím dotace ­ OPZ výzva č. 63 Plánování soc. služeb - USNESENÍ č. 527/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 64
Číslo bodu: 9/01
Vytvoření 1 pracovního místa na MP ­ administrativní pracovník - USNESENÍ č. 528/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 65
Číslo bodu: 15/01
Zápis DR spol. Průvodcovská služba - USNESENÍ č. 529/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 66
Číslo bodu: 15/02
Výroční zpráva spol. Průvodcovská služba - USNESENÍ č. 530/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 67
Číslo bodu: 10/01
Přehled náhradní dopravy a navýšení prostředků na linku KH-Zbraslavice - USNESENÍ č. 531/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 68
Číslo bodu: 3/08
Inf. zpráva o pojištění majetku a odpovědnosti Města KH (14.6.17) - USNESENÍ č. 532/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 69
Číslo bodu: V.
Různé - Stížnost na rušení nočního klidu - USNESENÍ č. 533/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 70
Číslo bodu:
Různé - dopis Arrivy VČ - pokračování - USNESENÍ č. 534/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 28. června 2017

Nahoru