28. června 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 28.června 2011

Usnesení č. 582/11 k výroční zprávě spol. Městské lesy a rybníky s r.o.
Rada města
v rámci výkonu funkce valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r. o. za rok 2010
b) rozdělení zisku po zdanění společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r. o. za rok 2010 ve výši 634.252,11 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti.

II. u k l á d á
jednateli společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r. o. zaslat výroční zprávu za rok 2010 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 583/11 k výroční zprávě spol. KH Tebis s r.o.
Rada města
v rámci výkonu funkce valné hromady společnosti KH TEBIS s r.o.

I.s c h v a l u j e
a) Výroční zprávu s řádnou účetní uzávěrkou společnosti KH TEBIS s.r.o.
za rok 2010

b) Rozdělení zisku po zdanění společnosti KH TEBIS s.r.o. za rok 2010 ve
výši 1.574.340,49 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti.

II. u k l á d á
jednateli společnosti KH TEBIS s.r.o. zaslat výroční zprávu za rok 2010 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

Zodpovídá : Ing. V.Gajdoš, jednatel      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 584/11 k výroční zprávě spol. Průvodcovská služba s r.o.
Rada města
v rámci výkonu funkce valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

I. s c h v a l u j e
a) Výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, za rok 2010.

b) Návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2010 ve výši 635.802,19 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti: částku 403.313,62 Kč proúčtovat na vrub účtu 428-nerozdělený zisk minulých let a zbývající částku 232.488,57 Kč vyrovnat.

c) Výplatu roční prémie za rok 2010 pro jednatelku společnosti

II. u k l á d á
Jednatelce společnosti zaslat výroční zprávu za rok 2010 do Sbírky listin obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 585/11 k výroční zprávě spol. Technické služby s r.o.
Rada města
v rámci výkonu funkce valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

I. s c h v a l u j e

a) Výroční zprávu s řádnou účetní uzávěrkou společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2010.

b) Úhradu ztráty vykázané společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2010 ve výši 1.507.200,88 Kč na úkor nerozděleného zisku minulých let dle doporučení dozorčí rady společnosti:
Nerozdělený zisk minulých let 5.717.639,98 Kč
Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let - 1.507.200,88 Kč

II. u k l á d á
Jednateli společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. zaslat výroční zprávu za rok 2010 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 31.07.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 28. června 2011

Nahoru