27. září 2022

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, mimořádně dne 27.09.2022

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - USNESENÍ č. 859/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

 

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: odl. 6/5
Žádost Základní školy Hůrka o kladné stanovisko k navýšení kapacity žáků v individuálním vzdělávání- USNESENÍ č. 860/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

      Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

 

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 

 

Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: různé 40/1
Žádost školy Digital Academy, z. s. - USNESENÍ č. 861/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

      Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

 

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2022 » 27. září 2022

Nahoru