27. února 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.února 2013

Usnesení č. 141/13 k uzavř. sml. - vybavení kulturně-společenského centra v Malíně"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření mandátní smlouvy na výkon zadavatelských činností při průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: "Nákup vybavení kulturně-společenského centra v Malíně" s firmou LK Advisory, s.r.o. Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice, IČ: 24275093 za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 142/13 k uzavř. sml. - Poskytování sociálních služeb v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 151 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále: "zákon") uzavření mandátní smlouvy na výkon zadavatelských činností při průběhu zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Poskytování sociálních služeb v městě Kutná Hora" s firmou e-tenders s.r.o., Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČ: 29244919 za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 143/13 k památníku 40. výročí panování Františka Josefa I.
Rada města s o u h l a s í
s převedením majetku originálu pamětní desky z památníku 40. výročí panování Františka Josefa I. do majetku Středočeského kraje - správy Českého muzea stříbra.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.13


Usnesení č. 144/13 k bytové komisi
Rada města j m e n u j e
paní Bc. Miroslavu Hebrovou, Kutná Hora předsedkyní bytové komise
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., starosta
Ing. Jiří Franc, místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 27. února 2013

Nahoru