27. října 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 27.října 2017

Usnesení č. 828/17 ke zrušení výběrového řízení na pořízení 2 kogenerač. jednotek
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

u k l á d á

jednateli společnosti Ing. T. Pilcovi v termínu do 30. 10. 2017 zrušit výběrové řízení vyhlášené dne 16. 10. 2017 na pořízení dvou kogeneračních jednotek pro společnost KH TEBIS s.r.o.

Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.10.17
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 27. října 2017

Nahoru