27. října 2017

Výsledky hlasování

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, konaná dne 27.10.2017


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Zrušení výběrového řízení - USNESENÍ č. 828/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 27. října 2017

Nahoru