27. listopadu 2020

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, mimořádně dne 27.11.2020


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - USNESENÍ č. 876/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: 6/50
Úsekové měření rychlosti – veřejná zakázka - USNESENÍ č. 877/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 

 

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2020 » 27. listopadu 2020

Nahoru