27. listopadu 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 27.listopadu 2020

Usnesení č. 876/20 k programu mimořádné rady města 27. 11. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 27. 11. 2020 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a RNDr. Ivo Šance, CSc.


Usnesení č. 877/20 k úsekovému měření rychlosti - veřejná zakázka
Rada města s c h v a l u j e
a) na základě předložené nabídky vybraného dodavatele veřejné zakázky na dodávku zařízení pro "Úsekové měření rychlosti v Kutné Hoře"

b) uzavření smlouvy na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., sídlem Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO: 24132098 za cenu díla 3.456.000 Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 27. listopadu 2020

Nahoru