27. ledna 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.ledna 2015

Usnesení č. 77/15 k udělení titulu Čestný občan
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
udělit titul Čestný občan města Kutná Hora panu Rudolfu Jelínkovi dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 27.01.15Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 27. ledna 2015

Nahoru