27. července 2022

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Mimořádně svolaná Rada města Kutná Hora, dne 27.07.2022

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - USNESENÍ č. 688/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

     

Číslo hlasování: 2

Číslo bodu: 6/1
PO Mateřské školy K. Hora, Benešova 149 – změny kapacit, zápis změn do rejstříku škol - USNESENÍ č. 689/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

     


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 10/1
Poskytnutí hmotného daru Středočeským krajem - USNESENÍ č. 690/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

     

  

Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 13/1
Oprava převodové skříně vozidla Iveco Crossway RZ „Klubus“ - USNESENÍ č. 689/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

     
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2022 » 27. července 2022

Nahoru