27. července 2016

Výsledky hlasování

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, konaná dne 27.07.2016


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění programu
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1.
Problematika dopravy v klidu a pohybu na sídlištích města - usnesení č.621/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 3.
Vyjádření souhlasu se záměrem vybudování zookoutku – usnesení č.622/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 4.
Memorandum o spolupráci - usnesení č.623/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 5.
Převod majetku příspěv.organizaci Mateřské školy - usnesení č.624/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 6.
Záměr k prodeji části pozemku p.č.4098/2 v k.ú.KH (man.Murasovi) - usnesení č.625/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 7.
Převod pozemků v areálu Rudných dolů (DIAMO, s.p.) - usnesení č.626/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 8.
Rozpočtové opatření OPPŠK č.16 - usnesení č.627/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 9.
Rozpočtové opatření OPPŠK č.17 - usnesení č.628/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 10.
Rozpočtové opatření PAM č. 18 - usnesení č.629/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 11.
rozpočtové opatření PAM č. 19 - usnesení č.630/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 12.
Zápis komise pro rozvoj města a investice - usnesení č.631/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 13.
Vybudování infrastruktury pro výuku ­ ZŠ K.Hora - usnesení č.632/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 14.
Navýšení prací akce „Rekonstrukce škol.hřiště ZŠ Kamenná stezka“ - usnesení č.633/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 15.
Rozpočtové opatření OI č.34-41 - usnesení č.634/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 16.
Dotační titul pro veřejné osvětlení ­ Horizon 2020 - usnesení č.635/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 17.
Rozpočtové opatření OSZ č.9 - usnesení č.636/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2016 » 27. července 2016

Nahoru