27.března 2019

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 27.03.2019


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Doplnění členů komisí RM - Jana Boháčková
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová RNDr. Robert Otruba    


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/01
Doplnění členů komisí RM - Antonín Dušek
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 0
Proti: 1
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Proti:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/01
Doplnění členů komisí RM - Michaela Záplatová
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 1
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 2
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

RNDr. Robert Otruba      


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová RNDr. Ivo Šanc, CSc.    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/01
Doplnění členů komisí RM - Jaroslav Melichar
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 0
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/01
Doplnění členů komisí RM - Vladimíra Štefcová
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 0
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/01
Doplnění členů komisí RM - Jiří Janata
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Bc. Štěpán Drtina RNDr. Ivo Šanc, CSc.    


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/01
Doplnění členů komisí RM - USNESENÍ č. 246/19 Kamila Drtilová
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/02
Jmenování ředitelky PO Průvodcovská služba - USNESENÍ č. 247/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1/03
Podpora utkání KNBL a mládežnického basketbalu v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 248/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1/04
Podpora celorepublikové soutěže v aerobiku České gymnastické federace - USNESENÍ č. 249/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1/05
Zápis komise pro bezpečnost - USNESENÍ č. 250/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 1/06
Podání žádosti o dotaci na SFŽP na Varovný informační systém obyvatelstva - USNESENÍ č. 251/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2/01
Rozpočtové opatření EK č. 7-8 - USNESENÍ č. 252/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/01
Smlouva o využití sportoviště ­ Zimní stadion Kutná Hora (p. Vekrbauer) - USNESENÍ č. 253/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/02
Podání žaloby na vyklizení - USNESENÍ č. 254/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina      Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/03
Zrušení usnesení č. 619/18 - USNESENÍ č. 255/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/04
Záměr na propachtování části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Pekárková) - USNESENÍ č. 256/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/05
Uzavření dodatku ke Smlouvě o provozování parku U Tří pávů - USNESENÍ č. 257/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/06
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě ­ Havlíčkovo náměstí 552, KH (p. Buňka) - USNESENÍ č. 258/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/07
Zahájení poptáv. řízení „Výměna osobního výtahu v DPS U Havírny 921, KH“ - USNESENÍ č. 259/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/08
Zrušení poptáv. řízení na výměnu oken a dveří ­ ubytovna Vítězná 443 - USNESENÍ č. 260/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/09
Uzavření dodatků ­ sportovní areál Olympia ­ SKP Olympia Kutná Hora - USNESENÍ č. 261/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  


   Nehlasovalo:

Bc. Štěpán Drtina      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/50
Záměr na prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora ­ SVJ Družební 602, K. Hora
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 1
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus      


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/51
Směna částí pozemků v k.ú. KH (Městoxp. Dusbaba, pí Dusbabová,pí Zimová) - USNESENÍ č. 262/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/52
Směna částí pozemků v k.ú. Kutná Hora (Město x pí Pekárková, pí Pospíšilová) - USNESENÍ č. 263/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/53
Zřízení předkupního práva rybník Medenice ­ p. Vágner
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Jiří Kukla Mgr.,Bc. Vít Šnajdr


   Zdrželo se:

 Josef Kraus RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.  


   Nehlasovalo:

 Soňa Žáčková      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/54
Zřízení věcného břemene ­ ČEZ Distribuce, a.s. ­ k.ú. Malín - USNESENÍ č. 264/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 29
Číslo bodu: Odl. 3/01
Zahájení poptáv. řízení ­ plynovod a vytápění - nám. Národního odboje 56 - USNESENÍ č. 265/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 4 - USNESENÍ č. 266/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 5 - USNESENÍ č. 267/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/03
Granty ­ sport ­ příspěvky a uzavření VPS - USNESENÍ č. 268/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/04
Granty ­ vzdělání a volný čas ­ příspěvky a uzavření VPS - USNESENÍ č. 269/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/05
GASK ­ žádost o finanční podporu - USNESENÍ č. 270/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/06
Granty ­ kultura ­ příspěvky a uzavření VPS - USNESENÍ č. 271/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/07
Dana Čurejová ­ žádost o finanční podporu - USNESENÍ č. 272/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 37
Číslo bodu: 5/01
Zápis komise pro strategické plánování a rozvoj města - USNESENÍ č. 273/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/01
Dodatek č. 3 sml. o dílo „Zpracování PD - Rekonstrukce objektu ZŠ J.A.K.“ - USNESENÍ č. 274/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina      Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/02
Poptáv. řízení na VZ - PD „Podpora cyklodopravy v KH - cyklostezka Vrchlice“ - USNESENÍ č. 275/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6/03
Rozpočtová opatření OI č. 02 ­ dotace NKP Vlašský dvůr - USNESENÍ č. 276/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6/50
Zápis z jednání Dozorčí rady společnosti MVE PLUS s.r.o. - USNESENÍ č. 277/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/51
Zahájení poptáv. řízení na VZMR: „Elektrifikace Palackého nám.pro kultur.akce“ - USNESENÍ č. 278/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/52
Návrh na uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti KH Tebis - USNESENÍ č. 279/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/53
Zápis z 87. Zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky spol. - USNESENÍ č. 280/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6/54
Zápis č.2/19 z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o. - USNESENÍ č. 281/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6/55
Aktualizace harmonogramu realizace opatření k Analýze rizik na Kaňku - USNESENÍ č. 282/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 47
Číslo bodu: 7/01
Granty ­ sociální oblast ­ příspěvky a uzavření VPS - USNESENÍ č. 283/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 48
Číslo bodu: 15/01
Zápis komise cestovního ruchu - USNESENÍ č. 284/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 49
Číslo bodu: 15/02
Monitoring návštěvnosti dle signalizačních mobilních dat - USNESENÍ č. 285/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: Odl. 4/08
Žádost o finanční podporu ­ p. Jirousek - USNESENÍ č. 286/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: III.
Různé - Žádost o příspěvek pro BabyBox - USNESENÍ č. 287/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa Žáčková  


   Zdrželo se:

RNDr. Robert Otruba      Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: III.
Různé - Nominace na ocenění Český permon 2019 Hornickému spolku Barbora, s.z. KH - USNESENÍ č. 288/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr  Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 53
Číslo bodu: 1/01
Různé - Doplnění členů komisí RM - USNESENÍ č. 246/19 Jiří Janata
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Bc. Štěpán Drtina  Josef Kraus RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Mgr.,Bc. Vít Šnajdr    


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla  Soňa Žáčková    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2019 » 27.března 2019

Nahoru