26. srpna 2020

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, dne 26.08.2020


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - USNESENÍ č. 541/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Zápisy osadních výborů - USNESENÍ č. 542/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Zápis komise pro informační technologie - USNESENÍ č. 543/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Zřízení pracovní skupiny - Dopravní generel - USNESENÍ č. 544/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/04
Informativní zpráva k výmazu spol. Služby města Kutné Hory - USNESENÍ č. 545/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/05
Rozpočtové opatření KT č. 10 - USNESENÍ č. 546/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/06
Vyvěšení historické vlajky Běloruska - USNESENÍ č. 547/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2/01;2/02
Blokové hlasování k bodům: 2/01; 2/02 - USNESENÍ č. 548/20, USNESENÍ č. 549/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/01;3/02;3/03;3/04;3/05;3/06
Blokové hlasování k bodům: 3/01; 3/02; 3/03; 3/04; 3/05; 3/06 - USNESENÍ č. 550/20, USNESENÍ č. 551/20, USNESENÍ č. 552/20, USNESENÍ č. 553/20, USNESENÍ č. 554/20, USNESENÍ č. 555/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/07
Záměr na pronájem pozemku, p. Novák - USNESENÍ č. 556/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/08
Záměr na pronájem pozemku, pí Jahodová - USNESENÍ č. 557/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/09
Dohoda o změně splatnosti pohledávky, pí Lhoťanová - USNESENÍ č. 558/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/10;3/11;3/12;3/13;3/14;3/15;3/16
Blokové hlasování k bodům: 3/10; 3/11; 3/12; 3/13; 3/14; 3/15; 3/16 - USNESENÍ č. 559/20, USNESENÍ č. 560/20, USNESENÍ č. 561/20, USNESENÍ č. 562/20, USNESENÍ č. 563/20, USNESENÍ č. 564/20, USNESENÍ č. 565/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/18
Záměr na pronájem části pozemku, Redbrick s.r.o. - USNESENÍ č. 566/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/19;3/20;3/21
Blokové hlasování k bodům: 3/19; 3/20; 3/21 - USNESENÍ č. 567/20, USNESENÍ č. 568/20, USNESENÍ č. 569/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/22
K zpětvzetí výpovědi Šultysova 167 - USNESENÍ č. 570/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/23;3/24;3/25;3/26
Blokové hlasování k bodům: 3/23; 3/24; 3/25; 3/26 - USNESENÍ č. 571/20, USNESENÍ č. 572/20, USNESENÍ č. 573/20, USNESENÍ č. 574/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/27
Výsledek poptávkového řízení ­ osvětlení led. plochy ZS - USNESENÍ č. 575/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/51;3/52;3/53;3/54;3/55;3/56;3/57;3/58
Blokové hlasování k bodům: 3/51; 3/52; 3/53; 3/54; 3/55; 3/56; 3/57; 3/58 - USNESENÍ č. 576/20, USNESENÍ č. 577/20, USNESENÍ č. 578/20, USNESENÍ č. 579/20, USNESENÍ č. 580/20, USNESENÍ č. 581/20, USNESENÍ č. 582/20, USNESENÍ č. 583/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/01
Galerie F. Jeneweina ­ přijetí daru - USNESENÍ č. 584/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/02
Andrej Németh ­ žádost o fin. podporu a RO OPPŠK č. 31 - USNESENÍ č. 585/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 28 - USNESENÍ č. 586/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/04
Nadační příspěvky pro ZŠ Kamenná stezka - USNESENÍ č. 587/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/05
Uzavření VPS ­ Planet Music Club, Blues Café - USNESENÍ č. 588/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/06
Finanční dar pro PO Školní jídelny KH - USNESENÍ č. 589/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/07
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 29 - USNESENÍ č. 590/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/08
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 30 - USNESENÍ č. 591/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/09
Dotace malé kult. projekty a uzavření VPS - USNESENÍ č. 592/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/11
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 33 - USNESENÍ č. 593/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/12
Žádost o dotaci z PZAD na 2020 ­ střecha Hrádek - USNESENÍ č. 594/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/13
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 34 - USNESENÍ č. 595/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/14
Žádosti o výjimku z vyhlášky 4/2014 - USNESENÍ č. 596/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/15
Koncepce kultury 2020 ­ 2022 - USNESENÍ č. 597/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/16
Použití heraldického znaku města Kutná Hora - USNESENÍ č. 598/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 5/01
Zápis komise pro strategické plánování a rozvoj města - USNESENÍ č. 599/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6/01
PD rekonstrukce MŠ Trebišovská, uzavření dodatku - USNESENÍ č. 600/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6/02
Rozpočtová opatření INV č. 06 až 13 - USNESENÍ č. 601/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/50
Číslo tisku:
Návrh na rozpočtové opatření INV ­ TO č. 10/20 - USNESENÍ č. 602/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/51
Komise pro životní prostředí - USNESENÍ č. 603/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6/52
Prominutí poplatků za zábor paní Češpivové - USNESENÍ č. 604/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6/53
Dodatek č. 1 Smlouvy na zajištění Sedlecké pouti 2020 - USNESENÍ č. 605/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/54
Žádost o vyhrazení parkovacích míst v ulici Husova - USNESENÍ č. 606/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/55
Schválení výsledku k VZMR Sanace odvalu Šafary - USNESENÍ č. 607/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/57
Zápis č. 3/20 z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis - USNESENÍ č. 608/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 7/01
Žádost o dotaci - Linka bezpečí, z. s. - USNESENÍ č. 609/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 7/02
Rozpočtové opatření OSZ č. 6 - USNESENÍ č. 610/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 7/03
Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba - USNESENÍ č. 611/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 7/04
Rozpočtové opatření OSZ č. 7 - USNESENÍ č. 612/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 10/01
Rozpočtové opatření DOP č. 1 - USNESENÍ č. 613/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 11/01
Rozpočtové opatření OŽP č. 1 - USNESENÍ č. 614/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 11/02
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora - USNESENÍ č. 615/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 15/01
Zápis komise cestovního ruchu - USNESENÍ č. 616/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2020 » 26. srpna 2020

Nahoru