26. ledna 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 26.ledna 2016

Usnesení č. 51/16 k organizační změně v odboru KT
Rada města s c h v a l u j e
a) v návaznosti na usnesení rady města č. 50/16, změnu organizační struktury MÚ Kutná Hora spočívající ve zrušení pracovní pozice v odboru kancelář tajemníka - oddělení zastupitelských orgánů, pozice pracovník vztahů k veřejnosti

b) zrušení pracovní pozice "pracovník vztahů k veřejnosti" ke dni 31.3.2016 z důvodů zajišťování předmětné činnosti externě.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.03.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 26. ledna 2016

Nahoru