26. června 2019

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 26.06.2019

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění bodů č. 3/8- 9
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Rozpočtové opatření KT č. 08 - USNESENÍ č. 501/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/03
Rozpočtové opatření KT č. 09 - USNESENÍ č. 502/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/04
Zápis komise pro informační technologie - USNESENÍ č. 503/19 bod I.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/04
Zápis komise pro informační technologie - USNESENÍ č. 503/19 bod II.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/01
Uplatnění míry inflace pro byty v DPS - USNESENÍ č. 504/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/02
Uzavření pachtovní smlouvy (pí Nosová) - USNESENÍ č. 505/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/03
Uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (pí Rybová, Jarošová) - USNESENÍ č. 506/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/04
Zápis z bytové komise - USNESENÍ č. 507/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/05
Uzavření smlouvy o výpůjčce neby. prostor a garáže (stadion Olympia) - USNESENÍ č. 508/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/06
Vyhodnocení poptávkového řízení (oprava WC U Lorce) - USNESENÍ č. 509/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/07
Vyhodnocení poptávkového řízení (úpravy bytu v ul. Vocelova 613) - USNESENÍ č. 510/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/08
Vyhodnocení poptávkového řízení (odstranění vzdušné vlhkosti ZS)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/50
Prodej pozemků v k.ú. Perštejnec (p. Marcaník) - USNESENÍ č. 511/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc, CSc.      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/51
Zřízení věcného břemene ­ ČEZ Distribuce, a.s. v k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 512/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/52
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a .s. v k.ú. Kaňk - USNESENÍ č. 513/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/11
Žádost o pronájem rybníku Medenice (p. Vágner) - USNESENÍ č. 514/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/01
Provoz MŠ a ŠD v období prázdnin 2019 - USNESENÍ č. 515/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/02
Výjimky z počtu dětí MŠ pro školní rok 2019/2020 - USNESENÍ č. 516/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/03
Granty ­ malé projekty ­ vzdělávání a volný čas - USNESENÍ č. 517/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/04
Granty ­ malé projekty ­ sport - USNESENÍ č. 518/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/05
Zápis komise kulturní - USNESENÍ č. 519/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/06
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 18 a uzavření VPS - USNESENÍ č. 520/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/07
Granty ­ malé projekty ­ kultura - USNESENÍ č. 521/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/08
Odměny ředitelům PO v kultuře - USNESENÍ č. 522/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/09
Dohoda o provedení práce ­ ředitelka ZUŠ KH - USNESENÍ č. 523/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/10
Informace o fungování redakce KH listů - USNESENÍ č. 524/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 5/01
Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky - USNESENÍ č. 525/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6/52
Výroční zpráva a zápis Dozorčí rady spol. Městské lesy a rybníky KH - USNESENÍ č. 526/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/01
Revitalizace Vlašského dvora ­ schválení VŘ na dodavatele expozic - USNESENÍ č. 527/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/02
Zahájení VŘ na chodníky Gruntecká é Čáslavská a Poličany (dokumentace DSP) - USNESENÍ č. 528/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/50
Zápis komise pro životní prostředí - USNESENÍ č. 529/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/51
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 2/19 - USNESENÍ č. 530/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Ing. Josef Viktora
 Soňa Žáčková      


   Nehlasovalo:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová RNDr. Ivo Šanc, CSc.    Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 7/01
Granty ­ malé projekty - sociální oblast - USNESENÍ č. 531/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6/52
Zápis DR spol. TS ­ bod IV. - Odměny jednateli - USNESENÍ č. 532/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2019 » 26. června 2019

Nahoru