26. července 2019

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná mimořádně dne 26.07.2019
 
Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Program byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Josef Kraus

 Robert Drtina

 RNDr. Ivo Šanc, CSc.

 Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Nominace člena Komise pro zahraniční spolupráci SMO ČR - USNESENÍ č. 576/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Josef Kraus

 Robert Drtina

 RNDr. Ivo Šanc, CSc.

 

 

Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 6/01
Rekonstrukce ul. Fučíkova - výsledek VŘ na dodavatele stavby - USNESENÍ č. 577/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 RNDr. Ivo Šanc, CSc.

 

 

Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 6/02
Sankturinovský dům - VŘ na projekt expozice - USNESENÍ č. 578/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Josef Kraus

 Robert Drtina

 RNDr. Ivo Šanc, CSc.

 

Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 6/03
Sankturinovský dům - VŘ na zhotovení prováděcích prací - USNESENÍ č. 579/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Josef Kraus

 Robert Drtina

 RNDr. Ivo Šanc, CSc.

 

 

Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: Různé
Nominace člena Regionální komise SMO ČR - USNESENÍ č. 580/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Josef Kraus

 Robert Drtina

 RNDr. Ivo Šanc, CSc.

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2019 » 26. července 2019

Nahoru