24. října 2022

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, dne 24.10.2022

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - USNESENÍ č. 939/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická

Ing. Jiří Kukla

Mgr. Tomáš Morawski

 

         RNDr. Robert Otruba

Mgr. Lukáš Seifert

Kateřina Špalková

PhDr. Monika Válková

Ing. Josef Viktora

               Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: odl. 6/1
Jmenování ředitelky ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 - USNESENÍ č. 940/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

      Pro:

Ing. Kateřina Daczická

Ing. Jiří Kukla

Mgr. Tomáš Morawski

 

         RNDr. Robert Otruba

Mgr. Lukáš Seifert

Kateřina Špalková

PhDr. Monika Válková

Ing. Josef Viktora

               

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2022 » 24. října 2022

Nahoru