24. června 2019

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 24.06.2019
 
Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 6/01
Sport. hala Klimeška III etapa- výsledek VŘ na dodavatele stavby - USNESENÍ č. 500/19
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Ing. Jiří Kukla RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr
Ing. Josef Viktora  Soňa Žáčková    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2019 » 24. června 2019

Nahoru