24. července 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná mimořádně dne 24.07.2018


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění bodu č. 15/01
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 4/01
Udělení výjimky z vyhlášky č. 4/2014 (Veteran Rallye) - USNESENÍ č. 536/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 6/01
Revitalizace bývalé ZŠ J. A. Komenského ­ licenční sml. - USNESENÍ č. 537/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 8/01
Dodatek č. 1 ke sml. o výkonu funkce pověřence GDPR - USNESENÍ č. 538/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 15/01
Dodatek ke kupní sml. (Služby města Kutné Hory s.r.o.) - USNESENÍ č. 539/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: III.
Různé - Umístění sídla PCO - USNESENÍ č. 540/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla RNDr. Ivo Šanc
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 24. července 2018

Nahoru