23. srpna 2017

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

 

Rada města Kutná Hora, konaná dne 23.08.2017Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - (doplněné o č.3/20-3/24)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Aktualizace Jednacího řádu rady města - USNESENÍ č. 590/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc

 

 

 Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Pronájem Královské audienční síně - USNESENÍ č. 591/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Žádost o navýšení dotace pro nadaci „Kutná Hora ­ památka UNESCO“ - USNESENÍ č. 592/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/04
Zápis z jednání komise informačních technologií - USNESENÍ č. 593/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/05
Žádost o půjčku na nákup tenisové haly pro TJ Sparta Kutná Hora - USNESENÍ č. 594/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/01
Záměr na pronájem pozemku pod garáží v k.ú. Kutná Hora (pí Pavlišová) - USNESENÍ č. 595/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Nehlasovalo:

Ing. Jiří Kukla

 

 

 Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/02
Uzavření nájemní smlouvy, záměr na pronájem- č.p. 194, ul. Pobřežní - USNESENÍ č. 596/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/03
Uzavření nájemní smlouvy, záměr na pronájem - č.p. 194, ul. Pobřežní - USNESENÍ č. 597/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/04
Uzavření nájemní smlouvy, záměr na pronájem- č.p. 194, ul. Pobřežní - USNESENÍ č. 598/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/05
Uzavření nájemní smlouvy, záměr na pronájem - č.p. 194, ul. Pobřežní - USNESENÍ č. 599/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/06
Uzavření nájemní smlouvy, záměr na pronájem- č.p. 194, ul. Pobřežní - USNESENÍ č. 600/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/07
Vyhodnocení VŘ č. SN 17/17, vyhláš. VŘ č. SN 20/17 na pronájem bytu - USNESENÍ č. 601/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/08
Vyhlášení VŘ č. SN 21/17 na pronájem bytu (Puškinská ul. č.p. 658) - USNESENÍ č. 602/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/09
Uzavření nájemní smlouvy k bytu - ul. Vojtěšská č.p. 19 - USNESENÍ č. 603/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/10
Uzavření nájemní smlouvy k bytu - ul. Vojtěšská č.p. 19, KH (p. Ahababov) - USNESENÍ č. 604/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/11
Uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. KH - USNESENÍ č. 605/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/12
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě (spol. PMP s r.o.) - USNESENÍ č. 606/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/13
Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu (spol. TRANS spol. s r.o.) - USNESENÍ č. 607/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/14
Pronájem nemovitostí - dům č.p. 453, Masarykova ul., KH - USNESENÍ č. 608/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/15
Využití Preghausu - kulturní festival Orentova KH (Klub rodáků a přátel KH) - USNESENÍ č. 609/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/16
Uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (pí Čermáková) - USNESENÍ č. 610/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/17
Uzavření dodatku k pojistné smlouvě - USNESENÍ č. 611/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/18
Zahájení poptáv.řízení na VZMR „Zateplení fasády č.p. 652, ul. Sedlecká“ - USNESENÍ č. 612/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/19
Rozpočtová opatření OSM č. 20-24/17 - USNESENÍ č. 613/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/20
Zápis z jednání bytové komise - USNESENÍ č. 614/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/21
Vyhodnocení VŘ č.SN 158/17, vyhlášení VŘ č.SN 22/17 - USNESENÍ č. 615/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/22
Vyhodnocení VŘ č.SN 19/17 na pronájem bytu - USNESENÍ č. 616/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/23
Uzavření smlouvy k nájemní smlouvě ­ p.Pipek - USNESENÍ č. 617/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla

 

 

 Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 3/24
Vyhodnocení poptáv.řízení na VZMR - USNESENÍ č. 618/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 3/50
Prodej části pozemku v k.ú. Červené Janovice (Obec Červené Janovice) - USNESENÍ č. 619/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 3/51
Směna pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Procházka) - USNESENÍ č. 620/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 3/52
Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Adamcovi) - USNESENÍ č. 621/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 3/53
Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Bouška) - USNESENÍ č. 622/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 3/54
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kaňk - USNESENÍ č. 623/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 3/55
Zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice ­ Maleč, a.s. - k.ú.KH, Neškaredice - USNESENÍ č. 624/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 3/56
Zřízení věcného břemene - vedení VO na OK Kaňk (KSÚS SK) - USNESENÍ č. 625/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 3/51
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Hoblovi)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

 

 Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 3/51
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Hoblovi)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Josef Kraus

Ing. Tomáš Pilc

 

 Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 30 - USNESENÍ č. 626/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 4/02
Výjimka z počtu dětí MŠ Kutná Hora a MŠ Pohádka - USNESENÍ č. 627/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 31 - USNESENÍ č. 628/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 4/04
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 32 - USNESENÍ č. 629/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 4/05
Veřejnoprávní smlouva ­ manželé Loudovi - USNESENÍ č. 630/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 4/06
Veřejnoprávní smlouva ­ manželé Navrátilovi - USNESENÍ č. 631/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 5/01
Uzavření dodatků ke sml. o zápůjčkách z FRB - USNESENÍ č. 632/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6/01
Výsledek poptávkového řízení ­ chodník Kaňk-Sedlec - USNESENÍ č. 633/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc

 

 

 Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 6/02
Nákup kamene pro opravy opěrných zdí - USNESENÍ č. 634/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 6/03
Výsledek veřejnosprávní kontroly ­ hala Klimeška - USNESENÍ č. 635/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 6/04
Smlouva s Farním úřadem ­ ul.Na Náměti - USNESENÍ č. 636/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 6/05
Zadávací řízení ­ podlaha hala Klimeška - USNESENÍ č. 637/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 6/06
Výsledek VŘ - „Rekonstrukce ulice Na Náměti“ - USNESENÍ č. 638/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc

 

 

 Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 6/07
Výsledek VŘ ­ Rekonstrukce MK Kaňk­dolní část, větev D2 - USNESENÍ č. 639/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 6/08
Zahájení VŘ ­ Oprava opěrných zdí v parku pod Vl. dvorem - USNESENÍ č. 640/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: 6/09
Revitalizace hřbitova II. etapa - USNESENÍ č. 641/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 56
Číslo bodu: 6/10
Zpracování žádosti o dotaci na retenční nádrže ­ Hřbitov U Všech Svatých - USNESENÍ č. 642/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 57
Číslo bodu: 6/11
Rozpočtová opatření OI č. 11 ­ 13 - USNESENÍ č. 643/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 58
Číslo bodu: 6/12
Dodatek ke smlouvě ­ chodník Masarykova ul. - USNESENÍ č. 644/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 59
Číslo bodu: 6/50
Darovací smlouva-oprava brány na hřbitově - USNESENÍ č. 645/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 60
Číslo bodu: 6/51
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 7/17 ­ 8/17 - USNESENÍ č. 646/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 61
Číslo bodu: 6/52
Výsledek poptávkového řízení - USNESENÍ č. 647/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 62
Číslo bodu: 6/53
SoD - OPV - USNESENÍ č. 648/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 63
Číslo bodu: 6/54
Žádost o dotaci ­ Sanace odvalu dolu Šafary - USNESENÍ č. 649/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 64
Číslo bodu: 6/55
SoD ­ oprava zdi na hřbitově - USNESENÍ č. 650/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 65
Číslo bodu: 6/56
Darovací smlouva - hrobka - USNESENÍ č. 651/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc

 

 

 Číslo hlasování: 66
Číslo bodu: 6/57
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 9/17 - USNESENÍ č. 652/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 67
Číslo bodu: 6/58
Zápis DR spol. MVE PLUS s.r.o. - USNESENÍ č. 653/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 68
Číslo bodu: 6/59
Smlouva o výpůjčce ­ L.Naděje - USNESENÍ č. 654/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 69
Číslo bodu: 6/60
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 10/17 - USNESENÍ č. 655/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 70
Číslo bodu: 6/61
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 11/17 - USNESENÍ č. 656/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 71
Číslo bodu: 6/62
Podpora změny TP 65: Systematizace používání menších dopravních značek - USNESENÍ č. 657/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Josef Viktora

 

 

 


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc

 

 

 Číslo hlasování: 72
Číslo bodu: 7/01
Přijetí neinv.dotace ze Středočeského Humanitárního fondu na r. 2017 - USNESENÍ č. 658/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 73
Číslo bodu: 7/02
Rozpočtové opatření OSZ č.11 - USNESENÍ č. 659/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 74
Číslo bodu: 7/03
Přehled hospodaření Pečovatelské služby KH - USNESENÍ č. 660/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 75
Číslo bodu: 10/01
Přehled frekvencí cestujících - náhrad.autobus.doprava KH-Malín - USNESENÍ č. 661/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 76
Číslo bodu: 15/01
Rozpočtové opatření OCRM č. 1 - USNESENÍ č. 662/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 Číslo hlasování: 77
Číslo bodu: 5/01
Výběr dodavatele služeb dodávek elektřiny a zemního plynu - USNESENÍ č. 663/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

Ing. Tomáš Pilc

Ing. Josef Viktora

 

 

 

Zastoupení v ČR: BitEST Kutná Hora - www.bitest.cz

H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 23. srpna 2017

Nahoru