23. srpna 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.srpna 2017

Usnesení č. 590/17 k aktualizaci jednacího řádu Rady města Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
předložený jednací řád Rady města Kutná Hora s účinností od 1. 9. 2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 591/17 k využití Královské audienční síně
Rada města s c h v a l u j e
využití Královské audienční síně Vlašského dvora v Kutné Hoře dne 21. října 2017 od 14:00 do 15:00 hodin pro uskutečnění oslavy 20.let firmy ROSA market s.r.o. s tím, že cena za využití prostor audienční síně bude za poplatek 3.000,- Kč/ hod + DPH dle stanoveného ceníku.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.08.17


Usnesení č. 592/17 k navýšení dotace pro nadaci "KH - památka UNESCO"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) předloženou veřejnoprávní smlouvu na navýšení dotace pro nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" pro rok 2017.

b) Rozpočtové opatření KAN č. 2 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na úhradu navýšení dotace pro nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" pro rok 2017 ve výši 600.000,-Kč

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 593/17 k zápisu z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 3.7.2017

II. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Jana Baťhy z funkce člena komise pro rozvoj informačních technologií.Usnesení č. 594/17 k půjčce na nákup tenisové haly pro TJ Sparta KH
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit půjčku pro Tělovýchovnou Jednotu Sparta Kutná Hora na nákup nafukovací tenisové dvouhaly, která bude především sloužit ke sportování mládežnických kategorií tenisového oddílu, jako náhrady za zničenou původní halu ve výši 1.680.000,-Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru předložit tuto žádost na příštím řádném zasedání zastupitelstva města dne 12.09.2017

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.10.17


Usnesení č. 595/17 k záměru na pronájem pozemku pod garáží v k.ú.KH - pí Pavlišová
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení Nájemní smlouvy č. NS - 11/OSM/LEA/2017 na pronájem pozemku p.č. 2448/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora a paní Michaelou Růžičkovou,Kutná Hora dohodou ke dni 30.9.2017.

b) zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 2448/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.09.17


Usnesení č. 596/17 k uzavření nájem.smlouvy, záměr na pronájem - Pobřežní ul., č.p.194,KH
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Radkem Černým, IČO: 65243846, se sídlem Svatý Mikuláš - Sulovice 57, na dobu určitou od 1.9.2017 do 25.9.2017 za nájemné ve výši 201,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

b) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2017 do 31.3.2018.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.09.17


Usnesení č. 597/17 k uzavření nájem.smlouvy, záměr na pronájem - Pobřežní ul., č.p.194,KH
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a spol. FORES KH s.r.o., IČO: 27862607, se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2017 do 25.9.2017 za nájemné ve výši 191,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

b) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2017 do 31.3.2018.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.09.17


Usnesení č. 598/17 k uzavření nájem.smlouvy, záměr na pronájem - Pobřežní ul., č.p.194,KH
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Václavem Rytířem, IČO: 65247485, se sídlem Šandova 148, Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2017 do 25.9.2017 za nájemné ve výši 146,- Kč za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

b) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2017 do 31.3.2018.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.09.17


Usnesení č. 599/17 k uzavření nájem.smlouvy, záměr na pronájem - Pobřežní ul., č.p.194,KH
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místností č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Maxem Thieme, IČO: 66757916,Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2017 do 25.9.2017 za nájemné ve výši 232,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

b) zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - místnosti č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2017 do 31.3.2018.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.09.17


Usnesení č. 600/17 k uzavření nájem.smlouvy, záměr na pronájem - Pobřežní ul., č.p.194,KH
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Vladimírem Tvrdíkem, IČO: 49797735, se sídlem Benešova 614, Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2017 do 25.9.2017 za nájemné ve výši 233,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

b) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 26.9.2017 do 31.3.2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.09.17


Usnesení č. 601/17 k vyhodnocení VŘ č.SN 17/17, vyhlášení VŘ č.SN 20/17
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 17/17 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č.p. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 20/17 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č.p. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 27. 9. 2017 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 04.10.17


Usnesení č. 602/17 k vyhlášení VŘ č.SN 21/17 na pronájem bytu - Puškinská ul., č.p.658
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 21/17 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+1 v 5. podlaží domu č.p. 658, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 10. 2017 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.10.17


Usnesení č. 603/17 k uzavření nájemní smlouvy k bytu - ul.Vojtěšská č.p.19, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 2+kk (38,50 m2) v 1. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Renatou Trmíkovou,Skuteč, za nájemné ve výši 1.682,- Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od 1. 9. 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 604/17 k uzavření nájemní smlouvy k bytu - ul.Vojtěšská č.p.19, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, o velikosti 2+kk (38,50 m2), v 3. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s panem MUDr. Ernestem Ahababovem,Drabiv (Ukrajina). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 9. 2017 se stanovením nájemného ve výši 1.202,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 605/17 k uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú.KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2470/2 o výměře 1.221 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a Společenstvím vlastníků bytů domu čp. 553, 554 a 555, Štefánikova, Kutná Hora, IČO: 267 01 600, se sídlem Štefánikova 554, Kutná Hora jako nájemcem s účinností od 1.9.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.09.17


Usnesení č. 606/17 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - spol. PMP s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 154, Šultysova ul. v Kutné Hoře uzavřené dne 26.3.2015 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností PMP s.r.o., IČ 250 89 196, se sídlem Vítězná 409, Kutná Hora - Sedlec jako nájemcem týkajícího se rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p.č. 1073 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Kutná Hora za účelem zřízení zahrádky a zvýšení ročního nájemného o 18.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 607/17 k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu - spol.TRANS spol. s r.o.
Rada města n e s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitých věcí - areál č.p. 208, Potoční ul. v Kutné Hoře uzavřené dne 16.12. 2011 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností TRANS spol. s r.o., IČO 489 50 963, se sídlem Potoční 208, Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se snížení ročního nájemného o 50%.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.09.17


Usnesení č. 608/17 k pronájmu nemovitostí - dům č.p.453, Masarykova ul., KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zpracování znaleckého posudku č. 5622/42/2017 o ceně obvyklé vyhotoveného panem Ing. Jaroslavem Kuntou na areál č.p. 453, Masarykova ul., Kutná Hora.

II. n e s c h v a l u j e
pronájem pozemku p.č. 2542/1 o výměře 1086 m2, jehož součástí je stavba č.p. 453, Masarykova ul., pozemku p.č. 2543/1 o výměře 1637 m2 a pozemku p.č. 2544/1 o výměře 1215 m2, vše v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 609/17 k využití Preghausu - kulturní festival Ortenova KH
Rada města s c h v a l u j e
bezplatné využití nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, spolkem Klub rodáků a přátel Kutné Hory-Kutná Hora v Praze, IČO 49797808, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora dne 9.9.2017 v době od 18.00 hod. do 24.00 hod. za účelem pořádání kulturního festivalu Ortenova Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 09.09.17


Usnesení č. 610/17 k uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky - pí Čermáková
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2016 spojené s užíváním bytu č. 1, Kollárova 590 v Kutné Hoře dle žádosti paní Lenky Čermákové,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 4.650,-Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 1.000,-Kč počínaje měsícem srpen 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 611/17 k uzavření dodatku k pojistné smlouvě
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 26 k pojistné smlouvě č. 7720510710 uzavřené dne 10.9.2010 mezi spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha a Městem Kutná Hora týkajícího se pojištění workoutové sestavy v areálu Olympie.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 612/17 k zahájení poptáv.řízení na VZMR - zateplení fasády č.p.652
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Zateplení fasády č.p.652, ul. Sedlecká, Kutná Hora".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 613/17 k rozpočtovým opatřením OSM č.20-24/17
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 20/17, kterým se navyšuje výdajová položka nebytové prostory - opravy o částku 106.410,-- Kč, a to na úkor položky placené pojistné.
b) předložený návrh OSM č. 21/17, kterým se navyšuje výdajová položka společné prostory - opravy o částku 70.000,-- Kč, a to na úkor položky spoluúčast pojistného.
c) předložený návrh OSM č. 22/17, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Šultysova 167 - PD plyn ve výši 41.164,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory - vyúčtování.
d) předložený návrh OSM č. 23/17, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Kaňk 243 - Mozaika - TZ ve výši 706.580,-- Kč, a to na úkor výdajové položky Kaňk 243 - Mozaika - repase oken.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 24/17, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky Olympia - přeplatek plynu ve výši 160.627,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude navýšena i výdajová položka byty - opravy.
Zodpovídá : .Zahradníček,Šorčíková      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 614/17 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 21. 8. 2017

II. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č.p. 918, ul. Růžová v Kutné Hoře s paní Petrou Tesařovou na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 615/17 k vyhodnocení VŘ č.SN 18/17, vyhlášení VŘ č.SN 22/17
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 18/17 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 4+1 (104,61 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města bez vyhlášení vítěze.

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 22/17 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 4+1 (104,61 m2) ve 4. podlaží domu č.p. 343 ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 10. 2017 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.10.17


Usnesení č. 616/17 k vyhodnocení VŘ č.SN 19/17 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 19/17 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+kk (72,85 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 648, ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 3+kk (72,85 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 648, ul. Benešova v Kutné Hoře s p. Janou Königovou, Sudějov , za nájemné ve výši 3.282,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 19/17.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 617/17 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pozemek v k.ú.KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předloženého Dodatku č.1 k Nájemní smlouvě o nájmu pozemku p.č. 2478 v k.ú. Kutná Hora uzavřené dne 1.9.2016 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Tomášem Pipkem, Týniště , 284 01 Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se změny účelu užívání předmětu nájmu ze současného zahrádkářského účelu na zřízení odstavné plochy do 300 m2, dětského hřiště, klidové zóny a dále zvýšení nájemného ze současných 2.052,- Kč za jeden rok trvání nájmu na 8.220,- Kč + DPH za jeden rok trvání nájmu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 618/17 k vyhodnocení poptáv.řízení na VZMR - stavební úpravy bytu
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy bytu č. 5, Vocelova 613, Kutná Hora" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 8. 2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Mydlochova stavební s.r.o., IČO 60934158, se sídlem Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Mydlochova stavební s.r.o., IČO 60934158, se sídlem Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora za cenu 709.424,09,-- Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 619/17 k prodeji části pozemku v k.ú.Červené Janovice
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 94/17 ze dne 8.2. 2017.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) zrušit bod II. usnesení č. 49/17 ze dne 28.3. 2017.
b) schválit prodej části pozemku p.č. 495/1 o výměře 436 m2 (dle geometrického plánu č. 470-84/2017 pozemek p.č. 495/4), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice Obci Červené Janovice, se sídlem č.p. 102 Červené Janovice, 285 42 Červené Janovice za celkovou kupní cenu ve výši 37.060,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 620/17 ke směně pozemků v k.ú.KH - p.Procházka
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) neschválit prodej pozemků p.č. 4172/13 o výměře 509 m2 a p.č. 4172/15 o výměře 110 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jiřímu Procházkovi, 286 01 Červené Janovice.

b) schválit směnu pozemků p.č. 4172/11 o výměře 11m2, p.č. 4172/16 o výměře 62 m2, část pozemku p.č. 4172/13 o výměře 401 m2 (dle geometrického plánu č. 3735-207/2016 pozemek p.č. 4172/13) a část pozemku p.č. 4172/15 o výměře 77 m2 (dle geometrického plánu č. 3735-207/2016 pozemek p.č. 4172/15), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 4163/68 o výměře 320 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví p. Jiřího Procházky,286 01 Červené Janovice s finančním doplatkem ze strany p. Jiřího Procházky ve výši 202.046,-- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 621/17 k odkupu pozemků v k.ú.KH - p. Adamec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) neschválit odkoupení pozemků p.č. 3176/5 o výměře 91 m2 a p.č. 4633 o výměře 8 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Ing. Pavla Adamce,Příbram a pana Jiřího Adamce, Praha 5.

b) schválit odkoupení pozemků p.č. 3679/4 o výměře 47 m2 a p.č. 3686/2 o výměře 421 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od spoluvlastníků pana Ing. Pavla Adamce,Příbram (podíl ve výši 1/2) a pana Jiřího Adamce,Praha 5 (podíl ve výši 1/2) za celkovou kupní cenu ve výši 64.200,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 622/17 k odkupu pozemků v k.ú.KH - p.Bouška
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení pozemku p.č. 4229/2 o výměře 208 m2 a části pozemku p.č. 4229/1 o výměře 1.306 m2 (dle GP č. 3812-114/2017 pozemek p.č. 4229/5) v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Antonína Boušky, 281 23 Starý Kolín za celkovou kupní cenu ve výši 37.850,-Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 623/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6021537/1, Kutná Hora, Kaňk, p.č. 379/1 - knn) na pozemku p.č. 609/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 624/17 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu vodohospodářského díla "Přivaděč ÚV Trojice - ČKD - Čáslav, III. Etapa" na pozemcích p.č. 4188/5 a p.č. 4924 v k.ú. Kutná Hora a dále na pozemku p.č. 548 v k.ú. Neškaredice, vše v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 625/17 ke zřízení věcného břemene - vedení VO na OK Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívajícího v právu vedení veřejného osvětlení v rámci stavby "Kaňk - vedení veřejného osvětlení na pozemcích OK" na pozemcích p.č. 739/19 a p.č. 757/11 v k.ú. Kaňk ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, v rozsahu dle geometrického plánu č. 537-46/2017, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dle ceníku Středočeského kraje a činí částku ve výši 500,- Kč bez DPH za celou délku uložení vedení VO.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 626/17 k žádosti o schválení rozpoč.opatření OPPŠK č.30
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 30 - přesun prostředků z položky - Sparta - opravy oken, dveří, fasády ve výši 200 000,- Kč na položku - Sparta KH z.s. - investiční příspěvek.
Investiční prostředky jsou určeny na částečné pokrytí výdajů spojených s nákupem tří stavebních buněk.

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro rok 2017 ve výši 200 000,- Kč pro Spartu Kutná Hora, z.s., sídlem U Lorce 57/3, 284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 627/17 k výjimce z počtu dětí ve třídách PO MŠ KH
Rada města s c h v a l u j e
výjimky z počtu dětí ve třídách PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 a PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, ve školním roce 2017/2018 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 628/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.31
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 31 - zapojení rozpočtových příjmů ve výši 58.190,- Kč na pokrytí nákladů streetartového festivalu Město=galerie.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 629/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.32
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 32 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2017 na obnovu střešního pláště a fasády domu čp. 540 Jánské náměstí, II. etapu restaurování Morového sloupu, I. etapu restaurování soch na parapetní zdi před jezuitskou kolejí, opěrnou zeď v areálu chrámu sv. Barbory - úvodní etapa, opravu střešního pláště domu čp. 515 Havlíčkovo náměstí a oprava střešního pláště domu čp. 387 Libušina ulice v celkové výši 2.325.000,-Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 32.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 630/17 k uzavření věřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2017 s manželi Ingrid a Miroslavem Loudovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 150.000,-Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 631/17 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční podpory v programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2017 s manželi Veronikou a Václavem Navrátilovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 150.000,-Kč
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 632/17 k dodatkům ke smlouvám o zápůjčce - Fond rozvoje bydlení
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatků ke smlouvám o zápůjčkách (č.14/14 a 9/13/II) - odklady splátek zápůjček z Fondu rozvoje bydlení dle vyhlášky č.1/2016, článku VI., odst.2 - pani Alice Kopecká
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 633/17 k výsledku poptáv.řízení - cyklostezka Vrchlice a stezka pro chodce
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na zpracovatele žádosti o dotaci z dotačního titulu IROP výzva číslo 72 cyklodoprava II, v němž nejlevnější nabídku zaslala firma LK Advisory s.r.o. Hellichova 795 Poděbrady.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít s firmou LK Advisory s.r.o. smlouvu o dílo

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 24.08.17


Usnesení č. 634/17 k nákupu kamene - opravy opěrných zdí v KH
Rada města I. s o u h l a s í
s nákupem 210tun kamene - kutnohorský mušlový vápenec od společnosti Migro, Na Kuchyňce 125, 284 01 Kutná Hora za cenu 1.885,-Kč/1 tuna včetně DPH.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo se společností Migro, Na Kuchyňce 125, 284 01 na nákupem kamene - kutnohorský mušlový vápenec za cenu 1.885,-Kč/1 tuna včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 635/17 k výsledku veřejnopráv.kontroly - sport.hala areál "Klimeška"
Rada města b e r e n a v ě d o m í
závěr veřejnosprávní kontroly realizace akce Sportovní hala Klimeška v Kutné Hoře - I.etapa, který konstatoval, že příjemce individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje, evidenční číslo S-16391/REG/2016 (Město Kutná Hora) splnil a plní všechny své smluvní závazky plynoucí ze Smlouvy o poskytnutí dotace


Usnesení č. 636/17 ke smlouvě s Farním úřadem - ul.Na Náměti
Rada města I. s c h v a l u j e
znění smlouvy s Farním úřadem o využití pozemků přiléhajících k ulici Na Náměti, která je nutným podkladem pro vydání stavebního povolení na rekonstrukci ulice Na Náměti.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s Farním úřadem smlouvu.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.17


Usnesení č. 637/17 k zahájení zadáv.řízení na podlimit.veř.zakázku-podlaha do sport.haly
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 56 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: "Dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška"

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kriterium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání nabídek ve složení:
členové komise náhradníci komise
1. Ing. Jiří Janál Ing. arch Martin Kremla
2. Michaela Špačková Jan Trávníček, DiS.
3. Ing. Josef Bárta Antonín Novák

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 638/17 k výsledku poptáv.řízení na VZMR - rekonstrukce ul.Na Náměti
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce ulice Na Náměti" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.8.2017 Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele "DLAŽBA VYSOKÉ MÝTO, s.r.o."

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: "DLAŽBA VYSOKÉ MÝTO, s.r.o." za cenu 7.102.613,- Kč včetně DPH

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.10.17


Usnesení č. 639/17 k výsledku poptáv.řízení na veř.zakázku - komunikace Kaňk
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce místních komunikací Kaňk - dolní část, větev D2" dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.8.2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., ZÁSMUKY.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: "KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., ZÁSMUKY" za cenu 3.611.528,10 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.10.17


Usnesení č. 640/17 k zahájení poptáv.řízení - oprava opěrných zdí v parku
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 56 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Oprava opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem"

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kriterium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání nabídek ve složení:
členové komise náhradníci komise
1. Ing. Jiří Janál Ing. arch Martin Kremla
2. Jan Trávníček, DiS. Michaela Špačková
3. Ing. Josef Bárta Antonín Novák
4. Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 641/17 k revitalizaci hřbitova - etapa 2
Rada města I. s o u h l a s í
v souladu s ustanovením § 18, odst.1, písm.e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona s přímým zadáním veřejné zakázky na stavební práce s názvem: " Revitalizace hřbitova - etapa 2." Dodavateli Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nabídkovou cenu 7.089.652,29 Kč včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17
Opraveno dle usnesení č. 684/17 ze dne 6. 9. 2017.

Usnesení č. 642/17 ke zpracování žádosti o dotaci na retenční nádrže
Rada města s o u h l a s í
v souladu s ustanovením § 18, odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona s přímým zadáním zpracování žádosti o dotaci na retenční nádrže v lokalitě Hřbitova U všech svatých v Kutné Hoře dodavatelem firmou OLIVIUS s.r.o., Hornická 2252/6, 356 01 Sokolov za nabídkovou cenu 30.250,-

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.17


Usnesení č. 643/17 k rozpočtovému opatření OI č.11-13
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Rozpočtové opatření OI č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na investiční položku "Oprava hraniční zdi u úřadu práce" ve výši 42.176,- Kč dle důvodové zprávy.

b) Rozpočtové opatření OI č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na investiční položku "Cihelna - ovladač" ve výši 46.367,- Kč dle důvodové zprávy.

c) Rozpočtové opatření OI č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na investiční položku "Komunikace Česká" ve výši 500.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 644/17 k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo - chodníky v Masarykově ulici
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatkuč.1. ke smlouvě o dílo na akci "Úpravy chodníků u přechodů pro chodce v Masarykově ulici v Kutné Hoře" s dodavatelem M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, jehož předmětem jsou vícepráce nad rámec smlouvy o dílo v ceně 69 805,-Kč včetně DPH
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 645/17 k darovací smlouvě - účelový dar na opravu vstup.brány na hřbitově
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelového daru na opravu vstupní brány na hřbitově u Nejsvětější Trojice ve výši 10 000,- Kč od Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora se sídlem Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 646/17 k rozpočtovému opatření INV č.7/17-8/17
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 7/17, kterým dochází ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Venkovní posilovna Sokolák (dop.plocha) ve výši 36.200,--Kč, a to na úkor níže uvedených výdajových rozpočtových položek: Dětská hřiště - materiál ve výši 5.000,--Kč, Dětské hřiště - služby ve výši 8.000,--Kč, Kom.služby - studie ve výši 20.000,--Kč a Komunální služby - služby ve výši 3.200,-- Kč.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č.8/17, související s přijetím účelového daru od Římskokatolické farnosti Kutná Hora, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Dar - hřbitov Nejsv.Trojice ve výši 10.000,--, a zároveň zřízení nové výdajové rozpočtové položky Hřbitov - Nejsv.Trojice ve výši 10.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 647/17 k výsledku poptáv.řízení a výpověď smlouvy
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) výsledek poptávkového řízení na provedení odtahů vozidel na území města Kutné Hory

b) výpověď smlouvy uzavřené dne 25. 10. 2007 s "Odtahovou službou BOSS" na provoz odtahové služby a ukončení této smlouvy k 31.10.2017Usnesení č. 648/17 k uzavření Smlouvy o dílo - Ochrana podzem.vod, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu Smlouvy o dílo na odborný dohled při zpracování Analýzy rizik v lokalitě Kaňk mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností Ochrana podzemních vod, s.r.o., Bělohorská 264/31, Praha 6, IČ:26750066.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 649/17 k žádosti o ekologickou dotaci na MPO - sanace odvalu dolu Šafary
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o ekologickou dotaci na akci: "Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú.Kaňk" od poskytovatele Ministerstva průmyslu a obchodu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 650/17 k opravě obvodové zdi evangelického hřbitova v ul.Gruntecká
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o dílo na opravu obvodové zdi evangelického hřbitova v ul. Gruntecká na pozemku parc.č. 4051 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora ve výši 286.770,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 651/17 k uzavření Darovací smlouvy - hrobka od paní Kašparové
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předloženého návrhu Darovací smlouvy - hrobky paní Kašparové, nacházející se na hřbitově U Všech Svatých v Kutné Hoře - odd.: B; řada:7; číslo:1, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora (jako obdarovaným) a paní Ivonou Kašparovou, PSČ 182 00 Praha 8 (dárcem).
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 652/17 k rozpočtovému opatření INV-TO č.9/17
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 9/17, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Přijaté pojistné náhrady ve výši 29.304,--Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Poplatek za umístění psa ve výši 29.304,--Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 653/17 k zápisu z jednání DR a VH obchod.spol.MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady ze dne 13. 6. 2017 a zápis z Valné hromady zde dne 26. 6. 2017 obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav.


Usnesení č. 654/17 k uzavření smlouvy o výpůjčce - p.Lukáš Naděje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Lukášem Naděje, 284 01 Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, vypůjčitel přenechává k bezplatnému užívání fasádu stavby technického vybavení na pozemku parc. č. 785/146 k.ú Kutná Hora na období od 1.8.2017 do 31.7.2018 a to za účelem provedení maleb při akci "PLÁTNA MĚSTA _ STREET ART, FESTIVAL KUTNÁ HORA 2017".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 655/17 k rozpočtovému opatření INV-TO č.10/17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 10/17, kterým dochází k následujícímu:
a) navýšení výdajové rozpočtové položky Parkovací automaty - opravy ve výši 50.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Nákup dlažebních kostek - ul. Kremnická ve výši 50.000,--Kč a

b) vytvoření nové výdajové rozpočtové položky Nákup kamene od Migro KH ve výši 395.888,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Nákup dlažebních kostek - ul. Kremnická ve výši 199.403,--Kč a na úkor výdajové rozpočtové položky Rezerva města ve výši 196.485,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing.Janál,Ing.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 656/17 k rozpočtovému opatení INV-TO č.11/17
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 11/17, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TS-opravy komunikace ve výši 950.000,--Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky TS-komunikace úklid (služby) ve výši 500.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rezerva města ve výši 1.450.000,--Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 657/17 k podpoře změny TP 65: Systematizae používání menších doprav.značek
Rada města s o u h l a s í
s vyjádřením podpory Městské části Prahy 7 k návrhu na provedení změny v dokumentu: "TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích"

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 658/17 k přijetí neinvest.dotace ze Středočes.Humanitárního fondu
Rada města s o u h l a s í
a) s přijetím neinvestiční dotace podle Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast, Podpora procesů plánování rozvoje sociálních služeb na území Středočeského kraje - komunitní plánování na zajištění realizace Projektu: Komunitní plánování ev. č. HUF/SOC/031471/2017

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast dle vzoru uvedeného v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 659/17 k rozpočtovému opatření OSZ č.11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 11 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu (projekt: Komunitní plánování) prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.11

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 660/17 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 2. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy


Usnesení č. 661/17 k přehledu frekvence cestujících při provozování náhrad.autob.dopravy
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
frekvenci cestujících na jednotlivých spojích při provozování jízdního řádu č. 245010 Malín - Kutná Hora firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. od 1.5.2017 do 30.6.2017.

II. n a v r h u j e
společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s.
předložit návrh na zrušení spojů, kde průměrný počet cestujících na spoji za dané období je menší jak 4 cestující.

Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 662/17 k rozpočtovému opatření OCRM č.01
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OCRM č. 01 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí mimořádné účelové neinvestiční dotace od Středočeského kraje na projekt "Financování marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu v roce 2017" ve výši 134.709,30,-Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu 1.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.09.17


Usnesení č. 663/17 k výběru dodavatele - dodávka sil.elektřiny a zem.plynu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) provést výběr dodavatelů sdružených služeb dodávek silové elektřiny a plynu pro Město Kutná Hora a vybrané společnosti či organizace s jeho majetkovým podílem dle důvodové zprávy pro rok 2018 a 2019 druhem otevřeného řízení dle § 56 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon") jako nadlimitní veřejnou zakázku (dále i: "VZ") na dodávky rozdělenou na části dle ust. § 35 zákona, na část: "Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny na roky 2018 a 2019" (zkráceně: "VZ I-ELEKTŘINA") a na část: "Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2018 a 2019 (zkráceně: "VZ II. -PLYN"),

b)hodnocení nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti na základě celkové nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH dle ust. § 114, odst. (2) zákona pro každou část VZ,

c) využití elektronické aukce dle § 120 zákona po hodnocení nabídek pro každou část VZ,

d) jmenování složení členů a náhradníků hodnotící komise pro tuto veřejnou zakázku dle jmen osob uvedených v důvodové zprávě.

II. s o u h l a s í
se zastoupením v důvodové zprávě uvedených organizací a společností s majetkovým podílem Města Kutná Hora při výběru dodavatelů sdružených služeb dodávek elektřiny a plynu na rok 2018 a 2019 pro tyto subjekty centrálním zadavatelem dle ust. § 9 zákona, kterým bude Město Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. V.Klimentová      Termín : 31.12.17
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta 

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 23. srpna 2017

Nahoru