23. října 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.října 2007

Usnesení č. 919/07 ke změně termínu natáčení
Rada města s o u h l a s í
1) ze zrušením usnesení č. 918/07 týkajícího se povolení filmování pro
společnost Dawson Production s.r.o

2) s natáčením reklamního spotu "Ferrero - Kinder" v Kutné Hoře (v
ulicích Ruthardská, Barborská a na Havlíčkově náměstí u kostela sv.
Jakuba) společností Dawson Production s r.o., zastoupené Filipem
Doruškou, Praha 1, za 390 000,- Kč (včetně pevných
částek za vyřízení žádosti a poplatku za zábor veřejného
prostranství) od 22.10.2007 do 28.10.2007 včetně přípravných dnů a
likvidačního dne s tím, že v případě nepříznivého počasí bude natáčení
posunuto o jeden přípravný den, t.j. od 22.10.2007 do 29.10.2007. V
tomto případě bude částka ve výši 410 000,-- Kč (včetně pevných částek
za vyřízení žádosti a poplatku za zábor veřejného prostranství)

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 23. října 2007

Nahoru