23. prosince 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.prosince 2013

Usnesení č.1068/13 k žádosti o dotaci - opěrná zeď v parku Pod Vlašským dvorem
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti na obnovu obecního a krajského majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2013 dotační titul č.1 z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "Oprava opěrné zdi podél Vrchlice - park Pod Vlašským dvorem."

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 23. prosince 2013

Nahoru