23. listopadu 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.listopadu 2011

Usnesení č. 989/11 k návrhu rozpočtu na rok 2012
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit rozpočet na rok 2012.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 990/11 k návrhu rozpočtového výhledu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh rozpočtového výhledu na rok 2012 - 2015.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 23. listopadu 2011

Nahoru