23. listopadu 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.listopadu 2005

Usnesení č.1033/05 k príspěvkové org. Mateřské školy Kutné Hory
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora za rok 2004

II. b e r e na v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2004/2005
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.12.05


Usnesení č.1034/05 k příspěvkové org. Mateřská škola Pohádka
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora za rok 2004

II. b e r e na v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2004/2005
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.12.05


Usnesení č.1035/05 k příspěvkové org. Školní jídelny
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny, Jana Palacha 166, Kutná Hora za rok 2004

II. b e r e na v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školského zařízení za rok 2004/2005
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.12.05


Usnesení č.1036/05 k příspěvkové org. Základní umělecká škola
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Vladislavova 376, Kutná Hora za rok 2004

II. b e r e na v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2004/2005
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.12.05


Usnesení č.1037/05 k příspěvkové org. ZŠ J.Palacha
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, za rok 2004

II. b e r e na v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2004/2005
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.12.05


Usnesení č.1038/05 k příspěvkové org. ZŠ Kremnická
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98, za rok 2004

II. b e r e na v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2004/2005
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.12.05


Usnesení č.1039/05 k příspěvkové org. ZŠ Kamenná stezka
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, za rok 2004

II. b e r e na v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2004/2005
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.12.05


Usnesení č.1040/05 k příspěvkové org. ZŠ TGM
Rada města I. s c h v a l u j e
výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, za rok 2004

II. b e r e na v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2004/2005
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.12.05


Usnesení č.1041/05 k žádosti spol. ETIC FILMS s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách využití exteriérů a interiérů Kutné Hory pro filmové natáčení (film OMEN) uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností ETIC FILMS, s.r.o. se sídlem Křemencova 18 /164, Praha 1 z důvodu změny z likvidačního dne (24.11.2005) na natáčecí den a parkování vozové filmové techniky dne 24.11.2005 na parkovišti v Jezuitské koleji v Kutné Hoře. Smluvní cena bude zvýšena o 70.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.11.05


Usnesení č.1042/05 k prodeji podílu městské spol. Nemocnice s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem podílu ve společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. výši 60% společnosti Mediterra s.r.o., U Malvazinky 7, Praha 5.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 06.12.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 23. listopadu 2005

Nahoru