23. června 2017

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, mimořádně konaná dne 23.06.2017

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin StarýČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Odvolání a jmenování jednatele spol. MVE Plus s.r.o.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý  


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová    


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Zadání úkolů k projednání na VH spol. MVE Plus - USNESENÍ č. 468/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 23. června 2017

Nahoru