23. června 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.června 2009

Usnesení č. 585/09 k přezkoumání hospodaření Města za rok 2009
Rada města s o u h l a s í
se zadáním přezkoumání hospodaření Města za rok 2009 auditorské společnosti.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 23. června 2009

Nahoru